Open Your Eyes to Malmö

Två intensiva dagar har nu avslutats.

Open Your Eyes to Malmö, mässan där studenter och föreningar, förvaltningar och organisationer  möts, har genomförts på Malmö universitet.

1 371 samtal som ledde till 304 nya kontaktskapande aktiviteter har registrerats under de 2 dagarna. Kontakter som ger nya ledare, deltagare, volontärer till föreningarna. Kontakter som ger studenterna nya nätverk och verksamheter som i längden säker ger bättre studieresultat, nya nätverk och större välbefinnande.

KC Kompetenscenter har hållit samman arrangemanget tillsammans med Studenthälsan, Studentkåren, Malmö Ideella och MISO. Även Malmö stad har stöttat arrangemanget.

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Regeringen har blivit klar med utredningen om demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer.

Den 2 oktober besöker huvudsekreteraren Daniel Lindvall Malmö. Vi har fått möjligheten till ett samtal med Daniel Lindvall om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Föredrag och dialog om demokrativillkoren
Huvudsekreteraren Daniel Lindvall gör en unik föredragning till civilsamhället ca 45 minuter. Därefter ca 45 min dialogsamtal om demokrativillkor.

Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Läs mer och anmälan: till kalendern

Ett arrangemang av SENSUS – Malmö stad – MISO – Malmö Ideella – Malmöandan – KC Kompetenscenter

Träff med akademin: Hur mår migranter i Skåne och hur vet vi det?

Ett samtal kring metod, hälsa, forskningens roll och resultat från MILSA-studier.

 

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne och KC Kompetenscenter bjuder in till en ny Träff med akademin där vi får ta del av dessa nya rapporter och även föra dialog med forskarna kring utmaningar, metod, och forskningens roll i arbetet med integration generellt. Vilka speciella utmaningar finns med att forska kring just flyktingar? Vad ser forskarna som framtida forskningsfält? Vad för typ av kunskap efterfrågas av idéburna organisationer?

 

Med på träffen är Slobodan Zdravkovic och Peter Gladoić Håkansson, båda forskare vid Malmö Universitet.

 

När: 08.30 – 10.00 den 14 oktober

 

Läs mer och anmäl dig genom att gå in i vår kalender på aktuellt arrangemang.

 

Den sårbara demokratin – samtal med Per T Ohlsson

I samverkan med Medborgarskolan arrangerar KC ett nytt angeläget arrangemang.

Per T Ohlsson föreläser om de brister i Sveriges politiska system som skulle göra demokratin ytterst sårbar i en eventuell framtida  kris. Det är nu, när demokratin har brett stöd, som bristerna behöver åtgärdas. Längre fram kan det vara för sent.

Läs mer och anmäl dig i vår kalender – https://kckompetenscenter.se/event/den-sarbara-demokratin-samtal-med-per-t-ohlsson/

Konstutställning hos KC på Nobelvägen 21, Malmö

Den internationella konstutställningen The Art of Zhen Shan Ren – Sanningens Godhetens och Tålamodets konst visas på KC-Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö 17 – 24 oktober 2019

Invigning: 17 oktober kl. 14.00 (öppet till kl.18.00)
Öppet 18-24 oktober
vardagar kl. 11.00 – 18.00, lör-sön 11-17

En aktuell och relevant utställning som ger en inblick i bristen på mänskliga rättigheter i dagens Kina, skildrade genom måleri av högsta klass. Målningarna är baserade på de kinesiska konstnärernas egna erfarenheter och livsöden. Utställningen The Art of Truth Compassion Tolerance visar en gripande skildring av förföljelse och människor med modet att stå upp emot ondska, i hopp om förändring. 

Inspirerande och tankeväckande. Tidlös och universell.

Missa inte denna inspirerande utställning som visats i mer än 50 länder.

Guidade visningar på plats om så önskas. Fri entré.

Arrangör: KC- Kompetenscenter, Föreningen Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne, Svenska Föreningen för Falun Dafa i samarbete med NBV.    

Kontakt:
Olle Möller, KC Kompetenscenter,  0708-995537
Carole Gustavsson, Föreningen Konst & Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne, 0709-957675

  

Amanda Stjärnqvist ny TIA-samordnare

Den 1 augusti börjar Amanda Stjärnqvist som ny TIA-samordnare hos KC. Amanda närmast kommer från en tjänst i Skurups kommun.

Amanda efterträder Natasha Wrang som går vidare till en tjänst på JUS, Lund.

Läs mer om TIA

Open Your Eyes 2 – 3 oktober 2019

Nu öppnar möjligheten att anmäla sig till hösten Open Your Eyes to Malmö.
Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Läs mer …..

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren

Samverkan med Civilförsvaret

KC startar samverkan med Civilförsvaret.

Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne.
Hur många som drabbades i föreningslivet framgår inte av statistiken. Men det är viktigt att ledare, funktionärer, volontärer och andra föreningsverksamma kan medverka till tryggheten ökar i sin verksamhet.

Vet du vad du ska göra om det händer något?

Om du gör något och snabbt, finns det en stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått en kurs i hjärt-lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer. Under hösten kommer KC att erbjuda 4 kurser i hjärt- och lungräddning (HLR).

Blir gensvaret positivt kommer ytterligare aktiviteter att anordnas. Kursdatumen ligger i Kalendern.  

Motivera och behålla frivilliga

Dagens utbildning på  KC Kompetenscenter – Motivera och behålla frivilliga. Utbildningen genomförs av Johan Dahlén Strömberg, Volontärbyrån.

Utbildningen visar hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Vi tittar bland annat på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och vi diskuterar sätt att hantera detta. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ges möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. KC har sedan ett antal år tillbaka ett innehållsrikt och positivt samarbete med Volontärbyrån.

Nya vägar till arbete och aktiviteter

Inom ramen för Malmöandan hölls idag en work shop gällande samhällsutmaningen ”Nya vägar till arbete och aktiviter”.

Ett antal organisationer med gedigna erfarenheter utbytte erfarenheter, diskuterade möjligheter, väckte frågor och kläckte idéer. Syftet var bland annat att skapa en plattform för den kommande samverkan med Malmö stad utifrån idéburen ståndpunkt när det gäller nya vägar till arbete och aktivitet.

Det konstaterades att det finns utmaningar, men också att engagemnaget och viljan är stor från idéburen sektor.

 

Mer information: Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.