Ira Gyllingberg – ny styrelseledamot i KC Kompetenscenter

Ira Gyllingberg, Malmö, har utsetts till ny styrelseledamot i KC Kompetenscenter.
Ira är ordförande i HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation) där hon till vardags även arbetar som verksamhetsutvecklingschef.
Ira är utbildad pyskoterapeut, Lic kostrådgivare/PT, beroendespecialist och från första början medicinsk journalist.
Hon brinner för föreningslivet, tror på den mänskliga kraften och att alla ska ha samma möjligheter.
Ira tränar/tävlar aktivt på elitidrottsnivå i Womans Physic.

Ira som tillträder omgående hälsas varmt välkommen.

Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Idag arrangerade KC Kompentenscenter sitt första seminarium i egen regi. Felix Unogwo, Anna Valsaamidis och Salahuddin Barakat från Safe Space Malmö föreläste om Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken.

Ämnet är ju väldigt aktuellt och presenterades på ett engagerat och kunnigt sätt.

Föreläsningen kommer att upprepas den 2 oktober för att sedan följas upp med en fördjupning i november. Datum meddelas senare.

Linda Attin lämnar styrelsen

Linda Attin har den 25 augusti 2018 på egen begäran lämnat styrelsen i KC Kompetenscenter. Styrelsen tackar Linda för det arbete och den kunskap hon har gett KC Kompetenscenter.

Ny kurs tillsammans med Volontärbyrån

Den 26 september är det åter dags för Volontärbyrån att hålla en utbildning hos oss.

Detta är utbildningen för dig som vill förstå varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och hitta lösningar för hur ni kan arbeta strategiskt  att hålla engagemanget vid liv. Vi identifierar hinder för engagemang och hur din organisation kan stärka volontärernas motivation. Organisationer som har kunskap om engagemang och motivation bidrar till ett hållbart engagemang för de frivilliga och har en verksamhet som är redo att ta hand om det.

Läs mer här

Platsannons

Delregional TIA-samordnare 

Malmö Ideella och KC Kompetenscenter arbetar med den delregionala samordningen av tidiga insatser för asylsökande i Malmö respektive södra Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Vi söker nu dig som kan fungera som Samordnare i detta arbete. bifogas annons

Vi tror att du redan är en del i det aktiva föreningslivet och att du arbetat med föreningsutveckling. Din strategiska förmåga är en viktig del i ditt arbete då du ska förmedla, kommunicera och vara rådgivande. Du kommer inte arbeta operativt med asylsökande utan det gör föreningar och kommunerna. Erfarenhet och kunskap av mångfaldsarbete inom föreningslivet är en viktig kompetens, liksom förståelse för specifika utmaningar i stad och på landsbygd.

Som TIA-samordnare ingår du i ett team tillsammans med TIA-samordnare i andra delar av Skåne och har ett nära samarbete med Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen

Samverkan med samordnare inom NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) och också en viktig del i arbetet.

Arbetsuppgifter delregional samordnare  – klicka här Arbetsbeskrivning TIA

  • Behov i fokus
  • Främja samverkan och samverkansstrukturer
  • Kunskapsförmedlare

Din tjänst är två st. 50 % tjänster med Malmö Ideella respektive KC Kompetenscenter som huvudmän. Huvudmännen samordnar tjänsterna för smidighet och attraktion.

Tjänsten är en visstidsanställning tom 2019-09-30 med tillträde snarast enligt överenskommelse. Huvudarbetsplatsen är i Malmö men en dag i veckan är placeringen i Ystad/Trelleborg.

Svar med CV och referenser till ansokan@malmoideella.se senast den 31 augusti 2018.

Kontaktpersoner
Anställningsfrågor: Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537, olle.moller@kckompetenscenter.se
Frågor kring TIA och tjänstens innehåll: Mats Brandström, Länsstyrelsen Skåne, 0705-515923, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se

Sofie Hartnor ny TIA-samordnare

Från och med den 1 juli kommer Sofie Hartnor att arbeta halvtid i KC.
Sofie huvuduppgift är att som delregional TIA-samordnare arbeta med samverkansavtalet med Länsstyrelsen i Skåne rörande tidiga insatser för asylsökanden. Läs gärna mer här
Vi hälsar Sofie välkommen till en spännande tjänst.

Träff med akademin: pengar eller påverkan?

Om utrymmet för idéburen sektor att agera självständigt som röstbärare och samtidigt vara beroende av offentliga medel.

Tisdag den 2 maj bjuder NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter in till ett seminarium med forskarna Håkan Johansson och Roberto Scaramuzzino från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i aktuell forskning kommer samtalet att röra sig kring idéburna organisationers påverkansarbete, och i vilken mån det begränsas av stödet från offentliga organisationer. Idéburen och offentlig sektor behöver samverka för att lösa samhällsutmaningar, men när blir beroendet för stort? Håller idéburna organisationer tillbaka kritik för att inte äventyra sin finansiering? Vi bjuder på forskning, erfarenhetsutbyte, kaffe och macka.

Tid: tisdag 2 maj kl. 8.30-10.00
Plats: NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Ledebursgatan 5 (3 trappor, hiss finns), Malmö
Anmälan: senast 26 april på https://simplesignup.se/event/130302

KC Malmö har idag gjort sin första rekrytering

Från och med den 1 oktober kommer Pernilla Röjner att arbeta halvtid i KC Malmö.
Pernillas huvuduppgift är att som utbildningssamordnare arbeta med samverkansavtalet med MIP Malmö och Arbetsförmedlingen Skåne rörande Extratjänster.
Pernilla kommer från en tjänst hos Aktiv Ungdom där hon fortsatt ska arbeta halvtid.
Vi hälsar Pernilla välkommen till en spännande tjänst.

Vi gör det tillsammans – projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) och KC Malmö (Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter) har idag  fått klart med ett unikt projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Projektet kommer att pågå under hela 2018 och syftar till att ta fram kompetenshöjande insatser för föreningar som ska anställa med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Dessutom ingår introduktionsutbildning för de som ska bli anställda inom ramen på satsningen på Extratjänster. Denna utbildningen syftar till att ge anställda via Extratjänster förutsättningar och förståelse om vad som förväntas när man jobbar inom föreningslivet.

Förutsättningarna för utbildningar och Extratjänster återkommer vi med inom kort.

Ytterligare information:
MIP – Ivar Scotte, 0708-778272
KC Malmö – Olle Möller, 0708-995537