Laddar Evenemang

← Tillbaka till Evenemang

Digitalt

+ Google Map
Sverige

maj 2020

World Pride och EuroGames 2021 i Köpenhamn och Malmö

12 maj, 2020 kl. 08:30 - 09:30
Digitalt Sverige

12-22 augusti 2021 går två internationella HBTQ-event av stapeln i Köpenhamn och Malmö. Vi har högt ställda ambitioner på att göra dessa dagar till både folkbildning och fest. Sport, dans, musik, teater, filmfestival, workshops, ett Pride House och en Pride Park är något av det som går att uppleva i Malmö. Therese Herrman, projektkoordinator, kommer till Malmötimmen för att berätta om förberedelserna och samtala om hur näringsliv och föreningar kan engagera sig. Mötet är digitalt via Zoom. Anmälan sker till…

Mer information »

juni 2020

Fryshuset till Malmötimmen

9 juni, 2020 kl. 08:30 - 09:30
Digitalt Sverige

Fryshuset lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem insatser/mötesplatser där unga syns, hörs och räknas. På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ugndomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbetsförberedande insatser. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar. Under Malmötimmen kommer Sigrun och Sebastian verksamhetschefer på Fryshuset Syd presentera Fryshusets fyra verksamhetsområden, Arbete och entreprenörskap – Skola – Ungdomskultur - Föredöme och Framtidstro, vilka är…

Mer information »

oktober 2020

Malmötimmen – 120 000 hushåll och dess möjligheter

6 oktober, 2020 kl. 08:30 - 09:30

Malmö mediakanal är rörlig media, social media och traditionell TV med lokalt fokus.

På kanalen kan föreningar, företag, myndigheter och privat personer synas. Det kan vara i underhållningssyfte eller informationssyfte, så länge det handlar om Malmö.

Kanalen kan vara ett komplement till de vanliga kommunikationsvägarna när man vill nå en bredare målgrupp i Malmö.

Mer information »

Malmötimmen – Grundskolefotboll mot rasism

23 oktober, 2020 kl. 08:30 - 09:30

I år, 2020, har Grundskolefotboll mot rasismer funnits i tio år. Verksamheten startade när Malmö stads organisation såg annorlunda ut än nu men sedan 2013 finns den inom enheten Pedagogisk Inspiration hos grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning. 2020 samarbetar man med 28 av Malmö stads grundskolor i ett nätverk som även består av Malmö FF, MKB, Hela Malmö, Tillsammans i Förening, DOIT, RF-SISU Skåne, kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningens Biblioteksutveckling och Rädda Barnen. Från i år för man även dialog med svenska Unicef.

Mer information »

januari 2021

Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden

27 januari, 2021 kl. 15:00 - 16:30
Digitalt Sverige

Introduktion: Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden Vi inleder med en träff för att ge en översikt över det nuvarande arbetsmarknadsläget och prata samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Företrädare från Malmö stad och Arbetsförmedlingen ger oss bland annat en nulägesbild av hur det ser ut i staden, berättar om vilka insatser och behov som finns och kommer med tips som kan hjälpa din förening att komma vidare i tankarna om hur ni kan börja arbeta med arbetsmarknadsfrågor. Medverkande: Fredric Carlson,…

Mer information »

februari 2021

Utbildning i förändringsteori

8 februari, 2021 kl. 14:00 - 17:00
Digitalt Sverige

Utbildning i förändringsteori Vill du och din organisation bli bättre på att skriva vassa projektansökningar? Kom och delta på en gratis utbildning i förändringsteori! En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå med ert projekt, och hur ni tänker er att det ska gå till. Förändringsteorin gör det lättare för er att skriva en bra ansökan, vilket både ökar chanserna att ni beviljas stöd från en finansiär och att det projektet ni genomför faktiskt kommer uppnå de effekter ni önskar.…

Mer information »

mars 2021

Tematräff: Unga och unga vuxna

11 mars, 2021 kl. 15:00 - 17:00
Digitalt Sverige

Tematräff: Unga och unga vuxna I den sista träffen zoomar vi in på unga som målgrupp. Det finns många svårigheter för den som är ung som ska in på arbetsmarknaden, men också möjligheter att göra en insats. Vi kommer gå igenom statistik, diskutera om vilka utmaningar som finns få lyssna på myndighetsföreträdare från MUCF och Arvsfonden berätta om deras uppdrag och vilka möjligheter det finns att söka projektmedel från dem.  Medverkande: Kajsa Ericsson, Arvsfonden Anges senare, Myndigheten för ungdoms- och…

Mer information »

april 2021

Malmötimmen – Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator

7 april, 2021 kl. 08:30 - 09:30

Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
Hur kan vi gemensamt ta tillvara på och stödja innovation och utveckling i Malmö utifrån medborgarnas behov och engagemang?
Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun?

Genom samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och kommun söker Malmö Tillsammans utveckla metoder, kunskap och platser för att stödja hållbara lokala initiativ, på olika platser i Malmö. Nils Phillips, projektledare, berättar om projektet och hur man kan bli en del av processen. 

Mer information »

maj 2021

Motivera och behålla frivilliga

21 maj, 2021 kl. 09:30 - 16:00

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Mer information »

Malmötimmen – Möte med Pernilla Conde Hellman, Kulturförvaltningen

27 maj, 2021 kl. 08:30 - 09:30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Kulturförvaltningen

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

Kulturhuvudstadsår 2029
Öppna Malmö
Stadsutveckling och kultur
Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Mer information »

oktober 2021

Malmötimmen – Möte med stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning

21 oktober, 2021 kl. 08:30 - 09:30

Vid denna Malmötimme träffar ni Marcus Horning, som är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Marcus kommer att prata med oss om hur han ser på stadsbyggnadens roll i det framtida Malmö. Några av de frågor Marcus kommer beröra är bland annat:

Vad behövs av oss i staden för att möta framtida utmaningar?
Hur kan stadsplanering bidra till en mer involverande och integrerad stad?
Varför är det viktigt att en kommun samarbetar över sektorsgränser?

Mer information »

november 2021

Samhällsengagemang i skuggan av Champions League

11 november, 2021 kl. 08:30 - 09:30
Digitalt Sverige

Vid denna Malmötimme träffar ni Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet. Karin kommer att prata med oss om hur Malmö FF:s sociala engagemang och drivkraft kan utvecklas i skuggan av de sportsliga ambitionerna som tagit föreningen till Champions League. Några av de frågor Karin kommer beröra är:

Resan som lett fram till vinsten av Social Impact Award, en europeisk utmärkelse inom fotbollen
Vilka interna och externa utmaningar och förväntningar finns i det sociala engagemanget?
Hur ser framtiden ut?

Mer information »

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (1:2)

23 november, 2021 kl. 18:00 - 20:30
Digitalt Sverige

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Mer information »

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (2:2)

30 november, 2021 kl. 18:00 - 20:30

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Mer information »

mars 2022

Konferens om civilsamhällets insatser för att främja utrikes födda kvinnors inkludering på arbetsmarknaden.

25 mars kl. 13:00 - 16:00
Digitalt Sverige

Konferensen syftar till att ge en bild av vilka insatser som redan görs och vilka ytterligare behov som finns. I konferensen deltar representanter från Jämställdhetsmyndigheten som just nu har ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
Du kommer även att få lyssna till företrädare för målgruppen, Malmö stad och lokala föreningar som berättar om sitt arbete. Tillsammans diskuterar vi de behov vi ser, och hur vi som civilsamhälle kan bidra till att fler utrikes födda kvinnor kan närma sig arbetsmarknaden.

Mer information »
+ Exportera evenemang