Extratjänst – Utbildningar

För många föreningar kan det vara ett stort steg att ta arbetsgivaransvar och att erbjuda en god arbetsmiljö, eller hur man ska vara en bra handledare. För en nyanställd kan föreningen upplevas som en helt ny värld, med många nya utmaningar. Vi erbjuder därför en handledarutbildning och en arbetsgivarutbildning för föreningar, samt en introduktionsutbildning för den som anställs.

För mer information och anmälan:
Välj det alternativ nedan som passar dig - Förening eller Anställd

Förening

Kontakta KC Kompetenscenter -  info@kckometenscenter.se - vid behov.

Information och Anmälan