Förening med Extratjänst

Stödformen Extratjänst är ej längre i bruk. Vill Du veta mer? Kontakta KC Kompetenscenter –  info@kckometenscenter.se 

Behöver du en extra resurs i föreningen har Arbetsförmedlingen sedan sommaren 2017 breddat regelverket för Extratjänster till att gälla även ideella föreningar. I och med detta har Kompetenscenter Malmö och Arbetsförmedlingen startat ett spännande projekt, där vi erbjuder kompetensutveckling för alla föreningar som får en Extratjänst.

Kompetenscenter Malmö erbjuder föreningar en arbetsgivarutbildning och en handledarutbildning. Dessa är helt kostnadsfria att delta i och det ställs inga krav på att du skall ha fått en Extratjänst beviljad till föreningen.

Det går bra att delta antingen på båda eller en av utbildningarna. Man kan skicka olika representanter på de olika utbildningarna.

Arbetsgivareutbildning

Innehåll: Att vara arbetsgivare, arbetsmiljöansvar, rapportering, regler, förutsättningar, m.m.

Ingen mer utbildning 2018

Handledarutbildning

Innehåll: Praktisk handledning, inkludering i arbetslivet, introduktion, uppföljning, m.m.

Ingen mer utbildning 2018


Plats
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Länk till karta

Frågor?
Kontakta KC Kompetenscenter –  info@kckometenscenter.se