Om Extratjänst

Det ideella föreningslivet verkar för ett mångfald av frågor från t.ex. jämställdhet och demokrati, till ledarskap och barn och ungdomsverksamhet, och erbjuder en stor variation av aktiviteter. Arbetet i en förening kan variera stort.

Extratjänst ger dig som arbetsgivare möjligheten att anställa en person, på heltid eller deltid, som är nyanländ eller som varit arbetslös länge och har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.

För många föreningar kan det vara ett stort steg att ta arbetsgivaransvar och att erbjuda en god arbetsmiljö, eller hur man ska vara en bra handledare. För en nyanställd kan föreningen upplevas som en helt ny värld, med många nya utmaningar. Vi erbjuder därför en handledarutbildning och en arbetsgivarutbildning för föreningar, samt en introduktionsutbildning för den som anställs. Läs mer om våra utbildningar

Förening

Är du intresserad av en Extratjänst i din förening, kontakta din lokala representant på Arbetsförmedlingen eller anmäl dig på denna länk, där du även kan hitta all information om Extratjänst.

Extratjänst ger dig som arbetsgivare möjligheten att anställa en person, på heltid eller deltid, som är nyanländ eller som varit arbetslös länge och deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.
En Extratjänst är i grunden en anställning precis som alla andra. Det finns inte någon begränsning av vilka arbetsuppgifter den som har en extratjänst får utföra, men det är i huvudsak inte ordinarie arbetsuppgifter som görs i föreningen som är aktuella, och det får inte vara kommersiell verksamhet.

Arbetsförmedlingen kan erbjuda föreningen som får Extratjänst ekonomiskt stöd för anställning, samt ett handledarbidrag.

Anställd

Är du intresserad av att få en Extratjänst i en förening, kontakta din lokala representant på Arbetsförmedlingen. Du hittar mer information på denna länk.

Har du deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin ett tag och behöver hjälp att komma in på
arbetsmarknaden? Eller är du nyanländ? Då kan du få ett jobb med stödet Extratjänst till exempel hos en ideell förening eller kommunen. Prata med din arbetsförmedlare om möjligheten att få en Extratjänst.

Frågor om Extratjänst? kontakta arbetsförmedlingen