Frivilliga

  1. Evenemang
  2. Frivilliga

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Motivera och behålla frivilliga

Digitalt , Sverige

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.