Stärk er förenings ekonomi samtidigt som ni gör en insats för samhället

Genom olika fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och utanförskap.

Skåne stadsmission bjuder tillsammans med Boost by FC Rosengård in till ett seminarium om ESF-projekt. Vi bjuder in till samtal med konkreta exempel på hur föreningarnas ekonomi stärks med stöd av ESF-finansierade projekt som främjar nya vägar till arbete och minskad arbetslöshet.

I MFF:s loger tar ni del av pågående projekt och en gemensam dialog där samtliga gäster bjuds in till att ställa frågor och inspel för att dra nytta av erfarenheter som gynnar din förening.

DATUM OCH TID: 5 oktober kl 15:00-17:00

Till mer information och anmälan.

Seminariet är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Datum klart för hösten utbildning med Volontärbyrån

Inkludera fler i föreningslivet – det är rubriken på hösten utbildning med Volontärbyrån. Utbildningen är planerad att genomföras den 22 oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00. Utgångpunkten är en utbildning på plats på Nobelvägen 21, Malmö.

Detta är utbildningen för de som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i sin organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får man lära sig hur man går tillväga.

Du kan redan nu anmäla dig och hitta mer information här.

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande – ny workshop

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Som ordförande har man kanske inte alltid något bollplank i sin närhet. Därför vill vi skapa en plattform som kan ge utrymme för ordföringar från olika (och samma) typer av föreningar att mötas och delas med sig av varandras erfarenheter. Och bli inspirerad!

Vi vill med utbildningen/workshopen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Läs mer här.

Källkritik 2.0 – metoder för en ny era av information disorder

Vi har trätt in i en ny era. Traditionellt handlade källkritik om att undersöka/granska en källa – vem, när, vad? Detta fungerade väl under en epok när källor var ganska statiska, ”landskapet” var bekant.
Men nu utsätts vi för en flod av obekanta källor, hastighet och antal avsändare har skalats upp med flera storleksordningar. Det behövs nya metoder, och nya bakgrundskunskaper om detta ”informationsekosystem” – Källkritik 2.0

Våra guider är till webbinariet är

Mathias Cederholm, är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Han har undervisat och forskat vid Historiska institutionen, och undervisat vid utbildningen i Europastudier, vid LU, och har hållit kurser i bl.a. omvärldsanalys och historia.
Mats Karlsson, är disputerad i kemi vid Lunds Universitet. Han är dessutom legitimerad lärare för grund- och gymnasieskola, och har även utbildning i vetenskapsjournalistik, som han också arbetat med hos NE

Läs mer och anmäl dig gärna!

Husie IF

Digitala årsmöten – en framgångsrik och viktig service

KC Kompetenscenter har nu möjliggjort drygt 20 digitala årsmöten för föreningar som inte  haft möjlighet att avhålla sina årsmöten fysiskt.

Det första av dessa möten ägde rum i mitten av februari 2021.

KC  har tillhandahållit den tekniska utrustningen, lokal för mötespresidiet (där så önskats) och varit ett allmänt stöd vid genomförandet.

Det har varit alla typer av föreningar, stora och små, idrottsföreningar, kulturföreningar, sociala och humanitära föreningar. Och några andra! 😊

Senast ut var paraplyorganisationerna MISO och Malmö Ideella. Servicen har möjliggjort med i samarbete med Föreningspool Malmö och med stöd av Malmö stad och Fritidsförvaltningen.

Vissa organisationer har valt att livesända sitt möte på vår Youtubekanal. Deras möten kan du se där tillsammans med ett antal andra föreningsfilmer, seminarier o likn.

Titta gärna in och prenumerera på kanalen!

Kulturdirektör Pernilla Conde Hellman gästar Malmötimmen

Den 27 maj 2021 gästar kulturdirektör Pernilla Conde Hellman Malmötimmen.

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket följande punkter på agendan pekar på.

  • Kulturhuvudstadsår 2029
  • Öppna Malmö
  • Stadsutveckling och kultur
  • Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Läs mer här.

Motivera och behålla frivilliga – Ny utbildning med Volontärbyrån

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Tillsammans med Volotärbyrån arrangerar vi åter en viktig, spännande och engagerande utbildning där fokus ligger på hur vi motiverar och behåller våra frivilliga. Denna gång äger kursen rum digitalt den 21 maj 2021.

Läs mer här.

Ny konstutställning på Nobelvägen 21

Efter förra årets succé med flera hundra besökare, är ni återigen välkomna till Konstutställningen, The Art of Zhen Shan Ren.

Konstutställningen ställer aktuella frågor om mänskliga rättigheter, med fokus på Kina, vill mana till reflektion och väcka diskussion kring rätten att uttrycka sig, såväl inom konsten som i livsåskådningsfrågor.

I fjor blev utställningen mycket populär bland Malmös gymnasieskolor. Detta har gett resultat inför årets evenemang då drygt 10 skolor förhandsbokat guidade visningar.

Utställningen är producerad av: Traditional Culture Art Center, New York.

Temat är Zhen – Sanning. Shan – Godhet. Ren – Tålamod. Dessa är nyckelorden för Falun Gong, den andliga utövningsmetoden som introducerades i Kina 1992. Sedan 1999 har det kinesiska kommunistpartiet förföljt Falun Gong utövare, som lett till massarresteringar, långa fängelsestraff och svår tortyr. Konstnärskollektivet, The Art of Zhen Shan Ren, kommunicerar denna grymma förföljelse, vilket de alla upplevt personligen.

Arrangör: Föreningen Konst och Kultur för mänskliga rättigheter i Skåne, KC – Kompetenscenter och Svenska Föreningen för Falun Dafa i samarbete med NBV. 

Invigning den 15 oktober kl. 14.00
Frida Trollmyr, kulturnämndens ordförande, Malmö Stad.
Phoebe Feng, egen företagare med masterutbildning från Lunds universitet, som under hela sin uppväxt utsatts för det kinesiska kommunistpartiets förföljelse.

Plats: Nobelvägen 21, Malmö
Öppet: vardagar kl. 11.00 – 18.00, lör – sön kl. 11.00 – 17.00.
Utställningen pågår 15 – 23 oktober 2020

Projektstöd från Delmos

Delegationen mot segregation (Delmos)  har den 12 juni 2020 beslutat att bifalla KC Kompetenscenters  ansökan enligt förordning (2018: 119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att motverka och minska segregation.

Medsökande organisationer är Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skånes Stadsmission och Hela Människan i Malmö. Malmö stad, genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen står bakom ansökan.

Syftet med insatsen är

  • att bygga kapacitet, kompetens hos och öka samverkan mellan aktörer inom idéburen sektor som verkar inom arbetsmarknadsområdet samt
  • att skapa en stark plattform som stimulerar strategisk samverkan på lokal nivå mellan idéburen och offentlig sektor inom arbetsmarknadsområdet.

Delegationen mot har i utlysningen av statsbidrag 2020 fått in många bra ansökningar från ideella föreningar och stiftelser. Det var 267 ansökningar som kom in totalt, varav 203 kom från ideella föreningar och stiftelser.

Av de 203 ansökningarna från idéburen sektor beviljades 19 st. ansökningar.