Färdigt! Completed! WESTEM an ERASMUS+ Project

Westem - Project

The WESTEM-project in Cyprus.

WESTEM-projektet avslutat!

Vi konstaterar att vi nu avslutat projektet WESTEM.  Ett projekt för att lyfta kvinnor inom teknik- och naturvetenskapsområdet.
Det har varit ett gediget arbete av projektledaren Soley Moreno och KC – Kompetenscenter idéburen sektor i WESTEM Project!
Projektet har:
– haft kontinuerliga seminarier online
– skapat en 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐡𝐮𝐛 som växte genom det ökande antalet av internationella interaktioner mellan kvinnliga studenter, kvinnliga experter, stem (science, technology, engineering and math) professionella, akademisk personal
– delat inspirerande porträtt av mentorer
– spridit förebilder som har föreslagits
Vad händer nu?
– rapportarbete och reflektion vad projektet har lärt oss, samt hur det ska appliceras i framtiden.
Alla resurser i projektet och produktion finns på projektets hemsida: https://www.westem.eu
Samt på facebook – https://www.facebook.com/search/top?q=westem%20project

The WESTEM – project is now completed! 

After two intense years, the Westem project is being completed! ✅🏆
It has been an incredible learning journey, allowing us to further deepen the theme of #gender discrimination in #STEM subjects and professions by accompanying each partner to increase the public and internal debate within universities on this issue. Which tangible steps did we take?
🌐 We had an impactful cycle of 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐬,
🫱🏻‍ 🫲we saw the 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐡𝐮𝐛 grow while creating increasing international interactions between female students, female experts, stem professionals, academic staff,
🚀 we’ve been sharing inspiring 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐫𝐚𝐢𝐭𝐬 of mentors and
👭🏽we’ve been spreading the 𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 that the consortium had proposed.
What are we doing now?
We’re currently working on the quality and impact report, reflecting on the lessons-learned within these two years and #WESTEM project’s legacy on us as organizations and our territorial context.🗎
All the project’s resources and output are available on the project website
✅ Please keep sharing gender-equal principles in your organization, educational institution and working environment! 🌍
👉🏼If you want to share your thoughts about your experience of WESTEM, fill in the ✅𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞✅, we’re looking forward to hearing your opinion! Link https://t.ly/pTbrQ 👈🏽
Project partnership 🇪🇺
Partners are from Sweden, Italy, Austria, Cyprus, and Greece.

Nytt från WESTEM – fler kvinnor in i natur och teknik-området.

Vårt EU-projekt WESTEM rullar på! 
Vi arbetar för att skapa en plattform för att stärka kvinnors möjligheter inom natur och teknik-området. KC Kompetenscenter är därför med i Erasmus projektet WESTEM.  Vi har precis arbetat färdigt med analys, ett självvärderingsverktyg och med den nya digitala plattformen.
Nu inför våren förbereder vi arbetet med att skapa en mentor-modell.  Vill du vara med!  Kontakta vår koordinator:  Soley Moreno  Läs nyhetsbrevet!

WESTEM Newsletter 2 – EN

Ny hemsida: Kommer snart

Vi arbetar med en uppfräschning och nybyggnad av hemsidan.
Beräknas färdig i början av September.  Välkomna åter!

WESTEM – EU-projekt: Unga kvinnors rätt till högre utbildning

KC Kompetenscenter koordinator i Erasmus+ projekt 

Hur kan vi förbättra unga kvinnors tillgång och tillträde till högre utbildning inom teknik/naturvetenskap? Det är en fråga och utmaning för hela samhället! 

Under de kommande 2 åren fram till 2024 kommer KC kompetenscenter i Malmö,  att koordinera ett Erasmus+ Key Action KA2 Program, finansierat av Europeiska kommisionen.  I projektet deltar  5 olika länder i EU.

Syftet är att skapa en plattform och nätverk för att bättre tillvarata unga kvinnors rätt till högre utbildning in det som kallas STEM-området.  Det är framförallt inom områdena teknik, matematik, naturvetenskap, ingenjörsutbildningar som kvinnor är sämre representerade än i övrig högre utbildning.

–  Att alla ska ha rätt att ta sig fram på alla områden inom högre utbildning är en självklarhet. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut, inte minst inom teknik- och naturvetenskap.  Vi ska inom projektet,  tillsammans med 4 andra länder, utveckla och skapa en plattform som kan användas för att göra det enklare att som ung kvinna hitta förebilder och vägar in till högre teknisk/naturvetenskaplig utbildning.

Det här är en fråga på EU-nivå och därför är vi glada att få stöd inom EU-programmet, Erasmus+, som bidrar till att utveckla kompetens och lärande inom EU, säger Lari Pitkäkangas, verksamhetschef, KC kompetenscenter.


Projektgruppen består av ett  konsortium av akademier, forskare, kunskapsföretag och universitet.   KC Kompetenscenter
i Malmö,  kommer att fungera som koordinator och genomföra projektet tillsammans med:   Panepistimio Thessalias, University of Thessaly – Greece, S-Nodi – Italy, Synthesis Center for Research and Education ltd. – Cyprus  och Brainplus – Austria.

Mål och resultat 

Projektet ska  skapa en plattform och nätverk för att bättre tillvarata unga kvinnors rätt till högre utbildning in det som kallas STEM-området.   För att bidra till att förbättra situationen kommer projektet att ha som mål att:

– Skapa möjligheter för unga kvinnor att erhålla kunskap och färdigheter att lyckas inom STEM-området.
– Skapa verktyg som bidrar till att lättare utvärdera hur universitet tar emot kvinnor inom STEM-området.
– Utveckla ett program för kompetensutveckling för personal inom STEM-området att jobba med inkludering och stöd till unga kvinnor från marginaliserade grupper.
– Utveckla ett mentorsprogram för att locka och rekrytera unga kvinnor till STEM-området, till magisterutbildningar och andra program.

Mer kommer längre fram under projektets gång.

Mer info från:  

Lari Pitkäkangas,  Verksamhetschef
KC Kompetenscenter Idéburen sektor.
Nobel21 –  Malmö
lari@kckompetenscenter.se
0734264481

ENGLISH 


WESTEM Project
 –

“Women’s empowerment through sustainability pathways in STEM Higher Education” is an Erasmus+ Key Action KA2 Program, financed by the European Commission, launched on January 27, 2022, during the kickoff meeting which was held virtually.

The two-year project will involve a diverse consortium of academics, researchers, NGOs and a SME from five countries of the European Union: KC Kompetenscenter Idéburen sektor – Sweden, which serves as the coordinating organisation, Panepistimio Thessalias, University of Thessaly – Greece, S-Nodi – Italy, Synthesis Center for Research and Education ltd. – Cyprus and Brainplus – Austria.

This project aims to increase the levels of achievement and interest of girls and women in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Whereas 52% of the European population are women, only 30% of these are entrepreneurs and 32% economic leaders, while women represent only 28% of the workforce in STEM sectors. The gender gaps are particularly high in some of the fastest-growing and highest-paid jobs of the future, like computer science and engineering. 

Studies have shown that young girls refrain from taking up an education in STEM fields, because of reasons like lack of inspiration and role models. Girls consistently demonstrate a high aptitude for both math and science, however, more than 10 years of research has shown that girls’ interest in math and science is often implicitly or explicitly discouraged. The percentage of girls who say they like science, drops from 66% to 48% between 4th and 12th grades. Withal, there are very few female STEM role models, especially in popular culture and mass media – situation which reinforces the belief that girls can’t, or shouldn’t succeed in math and science. 

There are two target groups in the project: girls and women who study/will pursue studies in STEM, and HEIs faculty – academic and administrative staff who engage with students. 

The project’s objectives are:

– Enable opportunities to girls and women to gain the skills and confidence to succeed in STEM;

– Develop a self-assessment tool for assessing HEIs faculty readiness in promoting participation of women in STEM fields of study;

– Develop and apply suitable professional development and training to faculty to promote inclusive STEM education and support for women coming from marginalized backgrounds;

– Attract, recruit and retain women into STEM majors and fields in colleges and universities through dedicated role model mentoring scheme.

More on its website, its Facebook and its Instagram soon.

January, 2022

EU-logga

Olle Möller lämnar KC Kompetenscenter

Vid det kommande årsskiftet lämnar Olle Möller sin tjänst som verksamhetschef för KC Kompetenscenter men kommer att fullfölja rollen som projektledare för det pågående DELMOS-projektet.

Olle har varit verksamhetschef sedan KC´s start i maj 2017.

Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden

Välkommen till seminariet om Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden med Kate Plaskonis. Tillsammans med Kate bjuder vi in till att utforska vad gränsregionala projekt innebär för föreningar och arbetsmarknadsområdet.

Kate Plaskonis är rådgivare inom arbetsmarknadsfrågor och nordiskt samarbete på Greater Copenhagen. Kate har erfarenhet inom ledning och arbete med gränsregionala projekt och EU-samarbetsprojekt med fokus på att främja en hållbar arbetsmarknad samt att öka regionens kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovation.

Greater Copenhagen är en politisk samarbetsorganisation mellan Sydsverige och Östdanmark där medlemmar från fyra regioner (Skåne, Halland, Hovedstaden och Själland) samt 85 kommuner ingår. Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Datum och tid: 25 november kl 14:00- 16:00 på Eleda Stadion, Malmö.

Anmälan och läs mer.

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Tillsammans gör vi skillnad

Den idéburna sektorn är viktig för integration och tillsammans gör vi stor skillnad. Vi bjuder in till en eftermiddag där vi under mingel och spännande energifyllda former inspirerar varandra och diskutera hur vi kan inspirera flera föreningar att arbeta med integration. Underlagen för diskussionerna sker genom Boost by FC Rosengårds uppskattade entreprenörsspel.

Seminariet är en del av ett pågående Delmos-projekt där KC Kompetenscenter, Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skåne Stadsmission och Hela Människan samverkar.

Läs mer och anmäl dig här.

Stärk er förenings ekonomi samtidigt som ni gör en insats för samhället

Genom olika fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och utanförskap.

Skåne stadsmission bjuder tillsammans med Boost by FC Rosengård in till ett seminarium om ESF-projekt. Vi bjuder in till samtal med konkreta exempel på hur föreningarnas ekonomi stärks med stöd av ESF-finansierade projekt som främjar nya vägar till arbete och minskad arbetslöshet.

I MFF:s loger tar ni del av pågående projekt och en gemensam dialog där samtliga gäster bjuds in till att ställa frågor och inspel för att dra nytta av erfarenheter som gynnar din förening.

DATUM OCH TID: 5 oktober kl 15:00-17:00

Till mer information och anmälan.

Seminariet är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Datum klart för hösten utbildning med Volontärbyrån

Inkludera fler i föreningslivet – det är rubriken på hösten utbildning med Volontärbyrån. Utbildningen är planerad att genomföras den 22 oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00. Utgångpunkten är en utbildning på plats på Nobelvägen 21, Malmö.

Detta är utbildningen för de som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i sin organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får man lära sig hur man går tillväga.

Du kan redan nu anmäla dig och hitta mer information här.

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande – ny workshop

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Som ordförande har man kanske inte alltid något bollplank i sin närhet. Därför vill vi skapa en plattform som kan ge utrymme för ordföringar från olika (och samma) typer av föreningar att mötas och delas med sig av varandras erfarenheter. Och bli inspirerad!

Vi vill med utbildningen/workshopen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Läs mer här.