Malmötimmen

Malmötimmen ger möjlighet för personer för idéburen och offentlig sektor att mötas under icke formella former för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Här skapas möjligheter att ta del av vad som händer och vad som är på gång inom respektive område.

Varje Malmötimme har ett ämne/tema som grund. Olika föreningar och förvaltningar skiftas om att förmedla ett budskap med bärighet för den gemensamma nyttan. Alla är välkomna att ta del av aktiviteten.

Mötesformen tar hänsyn till nuvarande förhållanden. Om det blir fysiska eller digitala möten avgörs hur den pågående pandemin utvecklas.

Höstens program

25 september Vad tycker malmöborna? Årets undersökning -Tillsammans i förening.
Representanter från Tillsammans i Förening berättar om
projektet Jag är Malmö som de har drivit i sommar. Läs mer
Anmälan
6
oktober
120 000 hushåll och dess möjligheter – Malmö mediakanal
Malmö mediakanal är rörlig media, social media och traditionell TV med lokalt fokus.
På kanalen kan föreningar, företag, myndigheter och privat personer synas. Det kan vara i underhållningssyfte eller informationssyfte, så länge det handlar om Malmö. Läs mer
Anmälan
23
oktober
Grundskolefotboll mot rasism – Grundskoleförvaltningen
Anmälan
27 novemberKulturen i Malmö – Kulturförvaltningen
Anmälan

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller digitalt via Zoom. De aktuella samhällsförhållandena avgör på vilket sätt seminarierna genomförs.