Malmötimmen

Malmötimmen ger möjlighet för personer för idéburen och offentlig sektor att mötas under icke formella former för att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Här skapas möjligheter att ta del av vad som händer och vad som är på gång inom respektive område.

Varje Malmötimme har ett ämne/tema som grund. Olika föreningar och förvaltningar skiftas om att förmedla ett budskap med bärighet för den gemensamma nyttan. Alla är välkomna att ta del av aktiviteten.

Mötesformen tar hänsyn till nuvarande förhållanden. Om det blir fysiska eller digitala möten avgörs hur den pågående pandemin utvecklas.

Höstens 2021 program (kommer att fyllas på)

21 oktoberStadsbyggnad in i framtiden – Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Vid denna Malmötimme träffar ni Marcus Horning, som är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.
Marcus kommer att prata med oss om hur han ser på stadsbyggnadens roll i det framtida Malmö. Några av de frågor Marcus kommer beröra är bland annat:
– Vad behövs av oss i staden för att möta framtida utmaningar?
– Hur kan stadsplanering bidra till en mer involverande och integrerad stad?
– Varför är det viktigt att en kommun samarbetar över sektorsgränser?
Mer info och anmälan

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller digitalt via Zoom. De aktuella samhällsförhållandena avgör på vilket sätt seminarierna genomförs.