Verksamheter

KC Malmö är center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen sektor i Malmö. Vårt mål är att genom kompetensutveckling i idéburen sektor skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö, samt framöver även för övriga Skåne. KC Malmö skall även hitta samverkanspunkter och områden för utbyte med bland annat offentlig sektor. Utgångspunkten är att tillsammans kan man göra mer.

Arrangemang

Vi skapar och är delaktiga i arrangemang som är till glädje för föreningslivet.

Läs mer

Extratjänst

Vi erbjuder utbildningar för föreningar och för den som anställs i föreningen.

Läs mer

TIA - Tidiga Insatser för Asylsökande

KC är inte längre en del av TIA-arbetet.

Läs mer