Verksamheter

Arrangemang

Vi skapar och är delaktiga i arrangemang som är till glädje för föreningslivet.

Läs mer

Extratjänst

Vi erbjuder utbildningar för föreningar och för den som anställs i föreningen.

Läs mer

TIA - Tidiga Insatser för Asylsökande

KC är inte längre en del av TIA-arbetet.

Läs mer