Om oss

De flesta projekt brottas med problematiken – ”Vad händer när projekttiden är slut?”.
MIP/Malmö Ideella diskuterade redan när Esf-projektet “KompetensCenter Idéburna Malmö” startade 2016 vad som skulle hända när projektet upphörde den 31 juli 2018. Efter en gedigen intern diskussion och förankring på årsmötet i februari 2017, beslöts att bilda en stiftelse som ska säkerställa att det goda arbete som “KompetensCenter Idéburna Malmö” gjorde skulle kunna fortsätta och utvecklas.

I maj 2017 blev registreringen av Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter klar på Länsstyrelsen. I och med detta är stiftelsen en självständig juridisk person.

Den 13 september 2019 ändrades namnet på stiftelsen till KC Kompetenscenter Idéburen sektor.

Stiftelsen har till ändamål att genom kompetenshöjande insatser fungera som motor och facilitator:

  • för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • för personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till
  • gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn

Styrelsen leds av Ingemar Holm, Malmö Ideella. Övriga ledamöter är Pernilla Röjner, Aktiv Ungdom Malmö,  Tatjana Ristovski, Internationella Kvinnoföreningen, Ivar Scotte, Malmö Ideella, Mikael Johansson, NAD, Fredric Strömberg, Vuxenskolan, Nils Phillips, Ideell Utveckling, Lari Pitke-Kangas, och Olle Möller, Skånes Föreningar.  Ledamöterna representerar inte sina organisationer i styrelsen. Verksamhetschef är Olle Möller.

För mer information
Olle Möller, 0708-99 55 37 eller olle.moller@kckompetenscenter.se