Om oss

I maj 2017 blev registreringen av Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter klar på Länsstyrelsen. I och med detta är stiftelsen en självständig juridisk person.

Den 13 september 2019 ändrades namnet på stiftelsen till KC Kompetenscenter Idéburen sektor.

Stiftelsen har till ändamål att genom kompetenshöjande insatser fungera som motor och facilitator:

  • för den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar
  • för personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling
  • för övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn

Styrelsen leds av Ingemar Holm, Malmö Ideella. Övriga ledamöter är  Ivar Scotte, Malmö Ideella, Mikael Johansson, NAD, Fredric Strömberg, Vuxenskolan, Nils Phillips, Ideell Utveckling, Lari Pitkäkangas KC Kompetenscenter CEO, och Olle Möller, Skånes Föreningar.  Ledamöterna representerar inte sina organisationer i styrelsen. Verksamhetschef är Lari Pitkäkangas.

För mer information
Lari Pitkäkangas, +46734264481 eller Lari Pitkäkangas epost