TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Om TIA

TIA, Tidiga insatser asylsökande, är ett samlingsnamn på de aktiviteter som bedrivs för asylsökande inom ramen för ökad kunskap om hälsa, språk, arbetsmarknad och samhälle.

Läs mer
Utlysning av TIA-medel

Driver din organisation verksamhet som riktar sig till personer som är asylsökande? Funderar ni på att starta upp? Här finns viss information.

Läs mer
Frågor och Svar

Här har vi samlat en del av de mest förekommande frågorna kring exempelvis hur mycket ni kan söka, vilka datum och regler som gäller eller om ni kan få stöd för hyreskostnader och svaren på dem.

Läs mer