Open Your Eyes to Malmö

För föreningar som vill vara med

Praktisk information: Praktisk information OYE 2019 feb

Anmälan senast 28 januari: https://bit.ly/2V0Gxkw

För föreningar som är med

För anmälda utställare: Info utställare

Deltagande utställareUtställare


Open Your Eyes to Malmö 2019 – Save the Date
12 februari 2019

Facebook – Open Your Eyes to Malmö 12 februari 2019

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 12/2.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren
__________________________

Open Your Eyes take place at Niagara, University of Malmö the 12th of February 2019.

Open Your Eyes gives a unique opportunity to Swedish and foreign students to meet NGO’s, sport clubs and other associations in Malmö a unique opportunity to meet and find each other in simple and direct forms.

The fair is coordinated by KC Kompetenscenter in collaboration with Malmö University, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan and Studentkåren

Kontakt:
Olle Möller
0708-995537
olle.moller@kckompetenscenter.se