Kontakt

Olle Möller, projektledare och GDPR-ansvarig
0708-99 55 37
olle.moller@kckompetenscenter.se

Adress:
KC Kompetenscenter Idéburen sektor
Nobelvägen 21
214 29 Malmö

Organisationsnummer: 802480-2095
Bankgiro: 5244-5202, bank SEB-banken