Ideellt engagemang

  1. Evenemang
  2. Ideellt engagemang

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Vad är ideellt engagemang?

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Vid detta tillfälle vill vi ge en introduktion och stoff till en diskussion om det ideella engagemangets kännetecken och betydelse, grundat i både forskningsbaserade och personliga erfarenheter, och därmed också en grund för de kommande seminarierna i serien. Vi ramar in diskussionen med begrepp och illustrativa exempel från Malmö och andra platser i världen. Seminariet […]

Det ideella engagemanget och dess ramverk

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Vid detta tillfälle sätter vi fokus på föreningarnas egna erfarenheter av institutionalisering och organisering av ideellt engagemang i föreningslivet. Vi ber de föreningsaktiva deltagarna att dela med sig av sina kunskaper och frågor kring det ideella engagemangets förutsättningar. Hur håller man engagemanget vid liv? Hur kan man utvecklas i sitt engagemang? Hur organiserar vi oss för att bäst ta tillvara både engagemanget och vunna kunskaper och erfarenheter?

Kunskapsallians i praktiken

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Det sista seminarietillfället ägnar vi åt frågor om samarbete mellan föreningsliv och akademi: Hur går det till? Vad funkar och vad funkar inte, vilka är beröringspunkterna? Vi diskuterar frågor om kunskapssyn och kunskapspraktiker inom olika samhällssektorer, men också den för många akademiker brännande frågan om hur man kan koppla ett eget personligt engagemang till sin roll som forskare. Och hur kan vi alla bli utforskare av den sociala verkligheten i ett gemensamt kunskapssökande?