Kulturförvaltningen

  1. Evenemang
  2. Kulturförvaltningen

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Malmötimmen – Möte med Pernilla Conde Hellman, Kulturförvaltningen

Digitalt , Sverige

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Kulturförvaltningen

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

Kulturhuvudstadsår 2029
Öppna Malmö
Stadsutveckling och kultur
Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om