Trygghet

  1. Evenemang
  2. Trygghet

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Introduktion – Trygghet och säkerhet

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Trygghet och säkerhet är en del av arbetsmiljön men hur ser det ut i din förening?
Nu har du möjlighet att göra en statuskontroll. Under ett kort informationspass får du en översikt på några delar som är bra att känna till i föreningsarbetet, såsom
- Att göra riskbedömningar
- Vad gör man om något händer
- En god arbetsmiljö
- Brandskydd

Analys/riskbedömningar – Trygghet o säkerhet (1)

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Innehåll När skall en riskanalys göras? Vem skall göra riskanalysen och för vem? Varför? (arbetsmiljölagstiftning bl.a.) Vad skall det användas till? Hur gör man? Resultat av analys och hur använder vi det? Plats Nobelvägen 21 Målgrupp Den som har ett ansvar för…, Den som i sin roll/funktion fått ett ansvar för… Den som i sin […]

Analys/Riskbedömningar – Trygghet o säkerhet (1)

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Innehåll När skall en riskanalys göras? Vem skall göra riskanalysen och för vem? Varför? (arbetsmiljölagstiftning bl.a.) Vad skall det användas till? Hur gör man? Resultat av analys och hur använder vi det? Plats Nobelvägen 21 Målgrupp Den som har ett ansvar för…, Den som i sin roll/funktion fått ett ansvar för… Den som i sin […]