Malmötimmen med Birgitta Månsson – Mobilisera de goda krafterna

Vi avhöll idag den 15 april 2020 för första gången någonsin ett digitalt Malmötimmen i samarbete med Malmöstad inom ramen för Malmöandan.

Birgitta Månsson- Trygghets- och preventionssamordnare och CTC utbildare, Malmö stad berättade om arbetet med CTC (Communities That Care) hur staden med andra aktörer arbetar för tryggare och bättre uppväxtvillkor.

CTC- Communities That Care är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt preventionsarbete. Malmö stad införde 2018 ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet med start i fem lokala områden.