1. Evenemang
  2. KC Kompetenscenter
Idag

Arbetsgivareutbildning – Extratjänst

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

KC Malmö tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder föreningsutbildningar för de föreningar som har fått en person med Extratjänst. Arbetsgivarutbildningen är kostnadsfri för dig som förening och genomförs i samarbete med Arbetsgivarförbundet IDEA och Arbetsförmedlingen.

Introduktionsutbildning för dig med Extratjänst

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

KC Malmö erbjuder dig som fått en anställning med Extratjänst en anpassad introduktionsutbildning som är helt kostnadsfri att delta i. Introduktionsutbildningen genomförs i samarbete med fackförbundet Unionen och det finns även representanter från föreningslivet på plats.

Malmötimmen Stadsbyggnadskontoret

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Dagens innehåll presenteras av Stadsbyggnadskontoret.

Informationsmöte – Extratjänst i föreningen

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Tyvärr måste vi ställa in kvällens öppet hus på Extratjänst KC Malmö ikväll, då Anita från Arbetsförmedlingen tyvärr blivit sjuk. Vi kommer att erbjuda en ny infoträff i januari istället.

Informationsmöte – Extratjänst i föreningen

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Behöver du en Extratjänst i föreningen? Nu ges föreningar möjligheten att anställa någon som är nyanländ eller som varit arbetslös länge. Föreningen får en extra resurs, stöd till lönekostnaden, samt ett handledarbidrag. I och med detta erbjuder KC Malmö föreningsutbildningar — en Arbetsgivarutbildning och en Handledarutbildning. Välkommen till Öppet hus infomöte så berättar vi mer.

Malmötimmen – Fritidsförvaltningen

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Dagens innehåll: Fritidsförvaltningens uppdrag och samarbete med föreningslivet i Malmö. Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef på fritidsförvaltningen berättar om hur föreningslivet får stöd till utveckling via bidrag, utbildning och tillgång till aktivitetsytor.

Malmötimmen – Kulturförvaltningen

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Dagens innehåll presenteras av Kulturförvaltningen.

Träff metaorganisationer

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Den 14 juni 2017 skrevs den lokala överenskommelsen (Malmöandan) mellan Malmö Stad och föreningslivet under vid en ceremoni på Rådhuset. Ceremonin hade föregåtts av möten, diskussioner och aktiviteter med deltagande av berörda och intresserade aktörer. I arbetsgruppen för processen har den idéburna sektorn representerats av Ivar Scotte (alt Mikael Johansson/Mia Josefsson), MIP, Linda Attin, MISO, […]

Informationsmöte för EU-programmet Ett Europa för Medborgarna

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Programmet syftar till att främja demokratisk delaktighet, samhällsengagemang och bidra till en större förståelse för den europeiska unionen. Programmet ska också stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid samtidigt som det ska visa den mångfald som finns i EU. Bidraget kan sökas för internationella samarbeten mellan kommuner, ideella organisationer och andra aktörer. Mer information […]

Malmötimmen – Malmö Turism

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Nu startar vi Malmötimmen - en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär Kompetenscenter Idéburna Malmö och KC Malmö erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Vi hoppas på detta sätt att öppna upp och skapa […]