KC Kompetenscenter

  1. Evenemang
  2. Platser
  3. KC Kompetenscenter
Evenemang på denna plats
Idag

Hur mycket mångfald ryms i välfärdsstatens valfrihetssystem?

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

När politiken för ökad valfrihet i välfärden infördes trodde många att marknaden skulle fyllas med idéburna aktörer. I den politiska debatten hade möjligheten för individen att välja omsorg utifrån sina egna värderingar lyfts fram som central, och systemet borde passa för idéburna aktörer som ofta drivs utifrån värdegrund, ideologi eller tro.

Träff med akademin: Hur mår migranter i Skåne och hur vet vi det?

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Ett samtal kring metod, hälsa, forskningens roll och resultat från MILSA-studier.

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne och KC Kompetenscenter bjuder in till en ny Träff med akademin där vi får ta del av dessa nya rapporter och även föra dialog med forskarna kring utmaningar, metod, och forskningens roll i arbetet med integration generellt. Vilka speciella utmaningar finns med att forska kring just flyktingar? Vad ser forskarna som framtida forskningsfält? Vad för typ av kunskap efterfrågas av idéburna organisationer?

Med på träffen är Slobodan Zdravkovic och Peter Gladoić Håkansson, båda forskare vid Malmö Universitet.