Konferens om civilsamhällets insatser för att främja utrikes födda kvinnors inkludering på arbetsmarknaden.

Konferensen syftar till att ge en bild av vilka insatser som redan görs och vilka ytterligare behov som finns. I konferensen deltar representanter från Jämställdhetsmyndigheten som just nu har ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
Du kommer även att få lyssna till företrädare för målgruppen, Malmö stad och lokala föreningar som berättar om sitt arbete. Tillsammans diskuterar vi de behov vi ser, och hur vi som civilsamhälle kan bidra till att fler utrikes födda kvinnor kan närma sig arbetsmarknaden.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med eller vill lära dig mer om arbetsmarknadsfrågor riktade till målgruppen utrikes födda kvinnor.

Datum och tid: 25 mars kl. 13.00 – 16.00
Plats: digitalt via zoom
Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan gör du här.

Program

13.00-13.10 Introduktion

13.10-13.35 Inger Danilda, författare till ESF-studien Kvinna inför arbete.
Vad säger forskning som gjorts på området? Vilka insatser från civilsamhället har varit verksamma och vad ser vi för insatsglapp i Sverige

13.35-14.15  Jämställdhetsmyndigheten. Information om regeringsuppdrag – att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden

14.15-14.25 Paus

14.25-14.45 Panelsamtal 1: Röster från målgruppen. Tre utrikes födda kvinnor får tid att berätta om sin egen resa för att få ett arbete i Sverige följt av samtal med moderator

14.45-15.10 Panelsamtal 2: Hur arbetar civilsamhällets aktörer lokalt. Samtal mellan moderator och fyra organisationer från civilsamhället.

– Internationella Kvinnoföreningen (IKF)
– Individuell Människohjälp (IM).
– ThaiWISE, Hela Människan i Malmö
– NyföretagarCentrum Öresund

15.10-15.30 Panelsamtal 3: Exempel på etablerade samarbeten.

– Malmö stad, arbetsmarknadsavdelningen
– Yalla Trappan
– Rädda Barnen

15.30-15.50 Panelsamtal 4: Framtida inriktningar. Samtal med moderator

– Jämställdhetsmyndigheten
– Malmö Stad
– representant från Näringslivet

15.50-16.00 Avslutning

 

KC Kompetenscenter, FC Boost by Rosengård, Malmö FF, Skånes Stadsmission och Hela Människan genomför i samverkan med arbetsmarknadsenheten, ASF, Malmö stad ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. Detta seminarium är en del av projektet.

Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden

Välkommen till seminariet om Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden med Kate Plaskonis. Tillsammans med Kate bjuder vi in till att utforska vad gränsregionala projekt innebär för föreningar och arbetsmarknadsområdet.

Kate Plaskonis är rådgivare inom arbetsmarknadsfrågor och nordiskt samarbete på Greater Copenhagen. Kate har erfarenhet inom ledning och arbete med gränsregionala projekt och EU-samarbetsprojekt med fokus på att främja en hållbar arbetsmarknad samt att öka regionens kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovation.

Greater Copenhagen är en politisk samarbetsorganisation mellan Sydsverige och Östdanmark där medlemmar från fyra regioner (Skåne, Halland, Hovedstaden och Själland) samt 85 kommuner ingår. Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Datum och tid: 25 november kl 14:00- 16:00 på Eleda Stadion, Malmö.

Anmälan och läs mer.

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden

Välkommen till seminariet om Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden med Kate Plaskonis. Tillsammans med Kate bjuder vi in till att utforska vad gränsregionala projekt innebär för föreningar och arbetsmarknadsområdet.

Kate Plaskonis är rådgivare inom arbetsmarknadsfrågor och nordiskt samarbete på Greater Copenhagen. Kate har erfarenhet inom ledning och arbete med gränsregionala projekt och EU-samarbetsprojekt med fokus på att främja en hållbar arbetsmarknad samt att öka regionens kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovation.

Greater Copenhagen är en politisk samarbetsorganisation mellan Sydsverige och Östdanmark där medlemmar från fyra regioner (Skåne, Halland, Hovedstaden och Själland) samt 85 kommuner ingår. Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Datum och tid: 25 november kl 14:00- 16:00
Plats: Eleda stadion, Eric Perssons Väg 51 – Ingång VIP 51, Zlatan logen

Anmälan görs HÄR

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.