Mobilisera de goda krafterna – Malmötimmen

Birgitta Månsson, stadskontoret,  berättar om hur staden tillsammans med andra aktörer arbetar för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor genom Communities That Care (CTC) arbetet.  Det blir kort information om vad CTC är med lägesbild av det pågående arbetet. Därefter fördjupning, om hur vi alla kan förstärka arbetet med att stärka skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer.

CTC – Communities That Care är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt preventionsarbete. Malmö stad införde 2018 ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet med start i fem lokala områden.

Läsa mer om CTC här.

Plats: Mötet sker digitalt via Zoom. Även Skype kan använda.

Anmälan: Du kan anmäla dig till mötet via denna länk – klicka här. Anmälan ska ske senast den 14 april kl. 14.00.
Inför mötet kommer du sedan att få ett meddelande hur/var du ska ansluta till mötet.