Konferens om civilsamhällets insatser för att främja utrikes födda kvinnors inkludering på arbetsmarknaden.

Konferensen syftar till att ge en bild av vilka insatser som redan görs och vilka ytterligare behov som finns. I konferensen deltar representanter från Jämställdhetsmyndigheten som just nu har ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.
Du kommer även att få lyssna till företrädare för målgruppen, Malmö stad och lokala föreningar som berättar om sitt arbete. Tillsammans diskuterar vi de behov vi ser, och hur vi som civilsamhälle kan bidra till att fler utrikes födda kvinnor kan närma sig arbetsmarknaden.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med eller vill lära dig mer om arbetsmarknadsfrågor riktade till målgruppen utrikes födda kvinnor.

Datum och tid: 25 mars kl. 13.00 – 16.00
Plats: digitalt via zoom
Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan gör du här.

Program

13.00-13.10 Introduktion

13.10-13.35 Inger Danilda, författare till ESF-studien Kvinna inför arbete.
Vad säger forskning som gjorts på området? Vilka insatser från civilsamhället har varit verksamma och vad ser vi för insatsglapp i Sverige

13.35-14.15  Jämställdhetsmyndigheten. Information om regeringsuppdrag – att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden

14.15-14.25 Paus

14.25-14.45 Panelsamtal 1: Röster från målgruppen. Tre utrikes födda kvinnor får tid att berätta om sin egen resa för att få ett arbete i Sverige följt av samtal med moderator

14.45-15.10 Panelsamtal 2: Hur arbetar civilsamhällets aktörer lokalt. Samtal mellan moderator och fyra organisationer från civilsamhället.

– Internationella Kvinnoföreningen (IKF)
– Individuell Människohjälp (IM).
– ThaiWISE, Hela Människan i Malmö
– NyföretagarCentrum Öresund

15.10-15.30 Panelsamtal 3: Exempel på etablerade samarbeten.

– Malmö stad, arbetsmarknadsavdelningen
– Yalla Trappan
– Rädda Barnen

15.30-15.50 Panelsamtal 4: Framtida inriktningar. Samtal med moderator

– Jämställdhetsmyndigheten
– Malmö Stad
– representant från Näringslivet

15.50-16.00 Avslutning

 

KC Kompetenscenter, FC Boost by Rosengård, Malmö FF, Skånes Stadsmission och Hela Människan genomför i samverkan med arbetsmarknadsenheten, ASF, Malmö stad ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. Detta seminarium är en del av projektet.

Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden

Välkommen till seminariet om Greater Copenhagen och den danska arbetsmarknaden med Kate Plaskonis. Tillsammans med Kate bjuder vi in till att utforska vad gränsregionala projekt innebär för föreningar och arbetsmarknadsområdet.

Kate Plaskonis är rådgivare inom arbetsmarknadsfrågor och nordiskt samarbete på Greater Copenhagen. Kate har erfarenhet inom ledning och arbete med gränsregionala projekt och EU-samarbetsprojekt med fokus på att främja en hållbar arbetsmarknad samt att öka regionens kompetensförsörjning, konkurrenskraft och innovation.

Greater Copenhagen är en politisk samarbetsorganisation mellan Sydsverige och Östdanmark där medlemmar från fyra regioner (Skåne, Halland, Hovedstaden och Själland) samt 85 kommuner ingår. Greater Copenhagen är en samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling i Nordens största metropolregion med 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och Östdanmark. Via allianser och pilotprojekt bygger vi fundamentet för framtidens tillväxt och välfärd. Ambitionen är klar: Greater Copenhagen ska vara ett globalt center för tillväxt, hållbara lösningar och innovation.

Datum och tid: 25 november kl 14:00- 16:00
Plats: Eleda stadion, Eric Perssons Väg 51 – Ingång VIP 51, Zlatan logen

Anmälan görs HÄR

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Inkludera alla

Välkomna på en eftermiddag där näringsliv och idéburen sektor diskuterar och inspirerar varandra kring inkludering och integration. Vi spelar vårt uppskattade entreprenörsspel för att hitta nya och kreativa lösningar på utmaningen att alla inte inkluderas på arbetsmarknaden eller i samhället.

Denna inbjudan vänder sig till er inom civilsamhället. Under eftermiddagen kommer även inbjudna personer från näringslivet att delta. 

Vi kommer under denna träff spela ett spel – där syftet är att tillsammans lösa ett case. Caset vi kommer att fokusera på denna gång tänker vi oss är “Hur kan vi få näringsliv och idéburen sektor att samverka bättre för ökad integration”.

DATUM OCH TID: 16 november kl 14:30- 16:30

PLATS: Boost by FC Rosengård, Lantmannagatan 32b

Fika ingår och deltagandet är kostnadsfritt.

ANMÄLAN: Anmälan sker HÄR senast den12 november 2021. Antalet deltagare är begränsat – först till kvarn gäller!

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Tillsammans gör vi skillnad

Den idéburna sektorn är viktig för integration och tillsammans gör vi stor skillnad. Vi bjuder in till en eftermiddag där vi under mingel och spännande energifyllda former inspirerar varandra och diskutera hur vi kan inspirera flera föreningar att arbeta med integration. Underlagen för diskussionerna sker genom Boost by FC Rosengårds uppskattade entreprenörsspel.

Seminariet är en del av ett pågående Delmos-projekt där KC Kompetenscenter, Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skåne Stadsmission och Hela Människan samverkar.

Läs mer och anmäl dig här.

Tillsammans gör vi skillnad

Den idéburna sektorn är viktig för integration och tillsammans gör vi stor skillnad. Vi bjuder in till en eftermiddag där vi under mingel och spännande energifyllda former inspirerar varandra och diskutera hur vi kan inspirera flera föreningar att arbeta med integration. Underlagen för diskussionerna sker genom Boost by FC Rosengårds uppskattade entreprenörsspel.

Vi kommer under denna träff spela ett spel – där syftet är att tillsammans lösa ett case. Caset vi kommer att fokusera på denna gång tänker vi oss är “hur kan vi nå ut till fler föreningar och inspirera till att arbeta med integration”.

DATUM OCH TID: 20 oktober kl 14:30- 16:30

PLATS: Boost by FC Rosengård, Lantmannagatan 32b

Fika ingår och deltagandet är kostnadsfritt.

ANMÄLAN: Anmälan sker HÄR senast den 15 oktober 2021. Antalet deltagare är begränsat – först till kvarn gäller!

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Stärk er förenings ekonomi samtidigt som ni gör en insats för samhället

Genom olika fonder finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser för att minska arbetslöshet och utanförskap.

Skåne stadsmission bjuder tillsammans med Boost by FC Rosengård in till ett seminarium om ESF-projekt. Vi bjuder in till samtal med konkreta exempel på hur föreningarnas ekonomi stärks med stöd av ESF-finansierade projekt som främjar nya vägar till arbete och minskad arbetslöshet.

I MFF:s loger tar ni del av pågående projekt och en gemensam dialog där samtliga gäster bjuds in till att ställa frågor och inspel för att dra nytta av erfarenheter som gynnar din förening.

DATUM OCH TID: 5 oktober kl 15:00-17:00

Till mer information och anmälan.

Seminariet är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.

Tematräff: Unga och unga vuxna

Tematräff: Unga och unga vuxna

I den sista träffen zoomar vi in på unga som målgrupp. Det finns många svårigheter för den som är ung som ska in på arbetsmarknaden, men också möjligheter att göra en insats. Vi kommer gå igenom statistik, diskutera om vilka utmaningar som finns få lyssna på myndighetsföreträdare från MUCF och Arvsfonden berätta om deras uppdrag och vilka möjligheter det finns att söka projektmedel från dem. 

Medverkande:

Kajsa Ericsson, Arvsfonden
Anges senare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anmälan
Webbinariet arrangeras via zoom. Anmälan senast 2 dagar innan webbinariet. Anslutningslänk skickas ut dagen innan.

Till anmälan.

____________________________________

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Tematräff: Utrikes födda och nyanlända

Tematräff: Utrikes födda och nyanlända

En särskild tematräff där vi fokuserar på utrikes födda och nyanlända. Vi kommer få fördjupa oss vilka behov av stöd det finns för att just denna grupp ska närma sig arbetsmarknaden, lyssna på inspirerande berättelser och exempel men också bli informerade om en konkret finansieringsmöjlighet för den förening som vill arbeta med att ge stöd till asylsökande.

Medverkande:

Ali Alabdallah, Ugarit for Change
Mikael Johansson, Malmö Ideella
Eva Kinali, Malmö Ideella

Anmälan
Webbinariet arrangeras via zoom. Anmälan senast 2 dagar innan webbinariet. Anslutningslänk skickas ut dagen innan.

Till anmälan.

____________________________________

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Utbildning i förändringsteori

Utbildning i förändringsteori

Vill du och din organisation bli bättre på att skriva vassa projektansökningar? Kom och delta på en gratis utbildning i förändringsteori!

En förändringsteori visar vilken förändring ni vill uppnå med ert projekt, och hur ni tänker er att det ska gå till. Förändringsteorin gör det lättare för er att skriva en bra ansökan, vilket både ökar chanserna att ni beviljas stöd från en finansiär och att det projektet ni genomför faktiskt kommer uppnå de effekter ni önskar.

Medverkande: Annica Johansson, Effektfullt

Anmälan
Webbinariet arrangeras via zoom. Anmälan senast 2 dagar innan webbinariet. Anslutningslänk skickas ut dagen innan.

Till anmälan.

____________________________________

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.

Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Introduktion: Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Vi inleder med en träff för att ge en översikt över det nuvarande arbetsmarknadsläget och prata samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Företrädare från Malmö stad och Arbetsförmedlingen ger oss bland annat en nulägesbild av hur det ser ut i staden, berättar om vilka insatser och behov som finns och kommer med tips som kan hjälpa din förening att komma vidare i tankarna om hur ni kan börja arbeta med arbetsmarknadsfrågor.

Medverkande: Fredric Carlson, Arbetsförmedlingen
Ulrika Määttä Lagerlöf, arbetsmarknadsavdelningen, Malmö stad

Anmälan
Webbinariet arrangeras via zoom. Anmälan senast 2 dagar innan webbinariet. Anslutningslänk skickas ut dagen innan.

Till anmälan.

____________________________________

Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Delegationen mot segregation är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att den leds av en direktör. Kansliet ligger i Flemingsberg, Huddinge kommun, och är samlokaliserad med Södertörns högskola.