Kunskapsallians i praktiken

Det sista seminarietillfället ägnar vi åt frågor om samarbete mellan föreningsliv och akademi: Hur går det till? Vad funkar och vad funkar inte, vilka är beröringspunkterna? Vi diskuterar frågor om kunskapssyn och kunskapspraktiker inom olika samhällssektorer, men också den för många akademiker brännande frågan om hur man kan koppla ett eget personligt engagemang till sin roll som forskare. Och hur kan vi alla bli utforskare av den sociala verkligheten i ett gemensamt kunskapssökande?

Seminariet ingår i en serie om tre tillfällen. Seminarierna hänger samman men kan genomgås separat.
Fredag 12 april kl. 09:00 – 12:00 – ”Vad är ideellt engagemang?”
Fredag 3 maj kl. 09:00 – 12:00 – ”Det ideella engagemanget och dess ramverk”
Tisdag 21 maj kl. 09:00 – 12:00 – “Kunskapsallians i praktiken”

Seminarieledare:

  • Jonas Alwall, sociolog, Malmö universitet
  • Robert Nilsson Mohammadi, historiker, Malmö universitet
  • Siv Ljunggren, Hela Malmö

Plats:
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Kostnad:
xxxx;-/deltagare, vilket faktureras. Ej inom angiven tid betald kostnad kan innebära missad plats.

Antal platser:
Vid färre än X anmälda kan kursen ställas in.

Anmälan:
Anmälan sker senast den 16 maj 2019 via följande länk LÄNK KOMMER.
Platserna fördelas i den ordning anmälan sker. Besked om deltagande sker senast därefter.

Frågor
Finns det frågor går det bra att skicka dessa till utbildning@kckompetenscenter.se.

Det ideella engagemanget och dess ramverk

Vid detta tillfälle sätter vi fokus på föreningarnas egna erfarenheter av institutionalisering och organisering av ideellt engagemang i föreningslivet. Vi ber de föreningsaktiva deltagarna att dela med sig av sina kunskaper och frågor kring det ideella engagemangets förutsättningar. Hur håller man engagemanget vid liv? Hur kan man utvecklas i sitt engagemang? Hur organiserar vi oss för att bäst ta tillvara både engagemanget och vunna kunskaper och erfarenheter?

Seminariet ingår i en serie om tre tillfällen. Seminarierna hänger samman men kan genomgås separat.
Fredag 12 april kl. 09:00 – 12:00 – ”Vad är ideellt engagemang?”
Fredag 3 maj kl. 09:00 – 12:00 – ”Det ideella engagemanget och dess ramverk”
Tisdag 21 maj kl. 09:00 – 12:00 – “Kunskapsallians i praktiken”

Seminarieledare:

  • Jonas Alwall, sociolog, Malmö universitet
  • Robert Nilsson Mohammadi, historiker, Malmö universitet
  • Siv Ljunggren, Hela Malmö

Plats:
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Kostnad:
xxxx;-/deltagare, vilket faktureras. Ej inom angiven tid betald kostnad kan innebära missad plats.

Antal platser:
Vid färre än X anmälda kan kursen ställas in.

Anmälan:
Anmälan sker senast den 26 april 2019 via följande länk LÄNK KOMMER.
Platserna fördelas i den ordning anmälan sker. Besked om deltagande sker senast därefter.

Frågor
Finns det frågor går det bra att skicka dessa till utbildning@kckompetenscenter.se.

Vad är ideellt engagemang?

Vid detta tillfälle vill vi ge en introduktion och stoff till en diskussion om det ideella engagemangets kännetecken och betydelse, grundat i både forskningsbaserade och personliga erfarenheter, och därmed också en grund för de kommande seminarierna i serien. Vi ramar in diskussionen med begrepp och illustrativa exempel från Malmö och andra platser i världen.

Seminariet ingår i en serie om tre tillfällen. Seminarierna hänger samman men kan genomgås separat.
Fredag 12 april kl. 09:00 – 12:00 – ”Vad är ideellt engagemang?”
Fredag 3 maj kl. 09:00 – 12:00 – ”Det ideella engagemanget och dess ramverk”
Tisdag 21 maj kl. 09:00 – 12:00 – “Kunskapsallians i praktiken”

Seminarieledare:

  • Jonas Alwall, sociolog, Malmö universitet
  • Robert Nilsson Mohammadi, historiker, Malmö universitet
  • Siv Ljunggren, Hela Malmö

Plats:
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Kostnad:
400;-/deltagare och seminarium, vilket faktureras. Alla 3 seminariuerna kostar 1 000;-. Ej inom angiven tid betald kostnad kan innebära missad plats.

Antal platser:
Vid för få anmälda kan seminariet ställas in.

Anmälan:
Anmälan sker senast den 11 april 2019 via följande länk https://forms.gle/dBW2iuvAut2wUZUF9.
Platserna fördelas i den ordning anmälan sker. Besked om deltagande sker senast därefter.

Frågor
Finns det frågor går det bra att skicka dessa till utbildning@kckompetenscenter.se