Eos Cares – Idrottsföreningen som mötesplats – Digitalt

IK Eos med säte i Lund är Sveriges tredje största basketklubb med drygt 900 licensierade spelare och ledare.

Samtidigt har man mer än dubbelt så många deltagare inom integrationsprogrammet Eos Cares. Programmet har byggts upp sedan 2016 och syftar i grunden till att utveckla Eoshallen som föreningen äger som en social mötesplats och ett centrum för integration, språkträning och kontakter med föreningsliv.
Metoden “Idrottsföreningen som mötesplats” är föreningens väg för att kombinera en traditionell basketverksamhet med ett socialt ansvarstagande som bidrar i lokalsamhället och fångar upp nya målgrupper.

Axel Wallin, Social Hållbarhetschef IK Eos, berättar om föreningens framgångsrika arbete som är en inspiration för andra föreningar.

Läs gärna mer – Om Eos Care

Anmälan sker via denna länk – https://simplesignup.se/private_event/170370/650d16ecf8, helst senaast den 1/9.