Esf-programperiod 2021 – 2027 samt uppdaterade riktlinjer ASN

Svenska ESF-rådet fick i april 2019 uppdrag av regeringen att lämna förslag på ett nytt nationellt socialfondsprogram för 2021-2027. 1 oktober 2019 lämnade myndigheten in en omvärldsanalys med preliminära prioriteringar som sedan följdes upp av ett programförslag som lämnades till regeringen den 1 april 2020. Myndigheten har sedan blivit ombedd att inkomma med kompletteringar och revideringar av det presenterade förslaget, vilket har skett under senare delen av 2020 samt våren 2021.

Under seminariet kommer representanter från ESF-rådet i Malmö att ge en nulägesbild av var man befinner sig i processen med kommande utlysningar.

I samband med detta kommer även Malmö Ideella redovisa sina erfarenheter av sin förstudie om civilsamhällets tankar inför programperioden

Arbetsmarknads – och socialnämnden har uppdaterat sina bidragsriktlinjer. En kort presentation av dessa görs på seminariet.

Datum och tid
27 oktober 2021 kl. 13.00 – 15.00

Plats
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan
Anmälan här senast den 26 oktober kl. 12.00

Frågor
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.

Aktiviteten är en del i ett DELMOS-projekt för att stärka den idéburna sektorn i Malmö med inriktning på minskad segregation på arbetsmarknadsområdet. I projektet ingår KC Kompetenscenter, Boost by FC Rosengård, Hela Människan, Malmö FF och Skånes Stadsmission.