Informationsmöte om EU-finansiering med fokus demokratisk delaktighet och engagemang

KC Kompetenscenter bjuder härmed in till ett informationsmöte med fokus på projekt för det civila samhället den 11 februari kl. 13.00 – 15.00 i Malmö.

Under mötet kommer Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) presentera EU-programmet Europa för Medborgarna som under 2019 bland annat har en utlysning av medel för projekt för det civila samhället som stänger den 1 september. Under mötet kommer även Malmö Museer att dela med sig av sina erfarenheter som ansökare och genomförare av projekt inom Europa för Medborgarna.

Målgruppen för programmet är organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation

Läs mer.

Informationsmöte om EU-finansiering med fokus demokratisk delaktighet och engagemang

KC Kompetenscenter bjuder härmed in till ett informationsmöte med fokus på projekt för det civila samhället.

Under mötet kommer Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) presentera EU-programmet Europa för Medborgarna som under 2019 bland annat har en utlysning av medel för projekt för det civila samhället som stänger den 1 september. Under mötet kommer även Malmö Museer att dela med sig av sina erfarenheter som ansökare och genomförare av projekt inom Europa för Medborgarna.

Målgruppen för programmet är organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation.

Projekt inom utlysningen förväntas stötta ett aktivt medborgarskap och uppmuntra medborgarna att delta i beslutsfattandet. Syftet med programmet är att stimulera reflektion om EU:s historia och framtid och samtidigt visa den mångfald som finns i EU.

Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor eller diskutera specifika projektidéer med handläggarna.

Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Datum/Tid: 11 februari 2019 kl. 13.00 – 15.00

Anmäl er senast den 7 februari 2019 -> Anmälningsformulär

Läs mer om programmet på MUCF:s hemsida – Mer info om Europa för medborgarna

Öppna utlysningar – EU-programmet Europa för Medborgarna – öppna utlysningar 2019