En introduktion till Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Utbildning kring extremism och radikalisering

KC Kompetenscnter, tillsammans med Safe Space Malmö, bjuder in till ett seminarium som handlar om

  • Tidiga tecken på radikalisering
  • Religiös extremism
  • Våldsbejakande beteende kopplat till kriminologi
  • Högerextremism och vänsterautonoma grupper

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till föreningar, organisationer och offentlig sektor.

En samverkan med Safe Spece, Malmö, – Flamman Ungdommarnas Hus

Inbjudan -> 181002 Inbjudan

Anmälan: https://simplesignup.se/event/139172 

En introduktion till Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Utbildning kring extremism och radikalisering

KC Kompetenscnter, tillsammans med Safe Space Malmö, bjuder in till ett seminarium som handlar om

  • Tidiga tecken på radikalisering
  • Religiös extremism
  • Våldsbejakande beteende kopplat till kriminologi
  • Högerextremism och vänsterautonoma grupper

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till föreningar, organisationer och offentlig sektor.

En samverkan med Safe Spece, Malmö, – Flamman Ungdommarnas Hus

Inbjudan -> 180906 Inbjudan Safe Space

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/137578