Malmötimmen – Safe Space -> INSTÄLLT

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Våra samverkanspartners är Malmö stad, polisen, Agera Värmland, Islamakademin och Felix Unogwu.

Vi arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25.

Syftet med vårt arbete är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiöst profilerad extremism- samt demokratifrågor såsom jämställdhet och inkludering. Både för ungdomar och yrkesverksamma runt om i Malmö och delar av Skåne.

Malmötimmen är kostnadsfri och är en del av Malmöandan.

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Anmälan senast den 16 mars: INSTÄLL pga coronavisruset

Fika finns tillgängligt från 08.15.