Datum klart för hösten utbildning med Volontärbyrån

Inkludera fler i föreningslivet – det är rubriken på hösten utbildning med Volontärbyrån. Utbildningen är planerad att genomföras den 22 oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00. Utgångpunkten är en utbildning på plats på Nobelvägen 21, Malmö.

Detta är utbildningen för de som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i sin organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får man lära sig hur man går tillväga.

Du kan redan nu anmäla dig och hitta mer information här.

Inkludera fler i föreningslivet

En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen planeras att genomföras på plats Nobelvägen 21, Malmö. Är detta inte möjligt utifrån rådande rekommendationer kommer den att genomföras digitalt.
NÄR

22 oktober 2021 kl. 9.00-16.00
MÅLGRUPP

Ideella organisationer, stiftelser och trossamfund. Max 3 deltagare per förening.
KOSTNAD

Kostnadsfri
FRÅGOR

Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
ANMÄLAN
Utbildningen genomförs av Volontärbyrån i samarbete med KC Kompetenscenter.