Malmötimmen

Sara Makboul och Michael Sundman från Funktionsstödsförvaltningen informerar om uppdraget kring att samordna och utveckla förvaltningens främjande och förebyggande arbete. Detta med utgångspunkt i frågeställningen om hur vi kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning. Viktiga områden i det hälsofrämjande arbetet handlar om att utveckla arbetet kring kost, sömn, rörelse, sex- och samlevnad, kultur- och fritid samt anhörigrelationer.

Kom och lyssna, fråga och för en dialog med oss om vad som är viktigt att vi har med oss i det fortsatta arbetet.

Sara Makboul, är enhetschef för Strategiska avdelningen, Främjande och förebyggande arbete och Michael Sundman är förvaltningens utsedde att arbeta med Malmöandan.

Anmälan görs på denna länk: https://simplesignup.se/private_event/158130/cd45929a9e

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

För frågor kontakta Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se