Malmötimmen – Grundskolefotboll mot rasism

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 23  oktober kl. 08.30-09.30 med Grundskoleförvaltning och Grundskolefotboll mot rasismer.

I år, 2020, har Grundskolefotboll mot rasismer funnits i tio år. Verksamheten startade när Malmö stads organisation såg annorlunda ut än nu men sedan 2013 finns den inom enheten Pedagogisk Inspiration hos grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning. 2020 samarbetar man med 28 av Malmö stads grundskolor i ett nätverk som även består av Malmö FF, MKB, Hela Malmö, Tillsammans i Förening, DOIT, RF-SISU Skåne, kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningens Biblioteksutveckling och Rädda Barnen. Från i år för man även dialog med svenska Unicef. Grundskolefotboll mot rasismer har Facebook- och Instagram-konto.

Gustavo Nazar, Pedagogisk inspiration, Maya Mbog Rosén, Tillsammas i förening, och Karin Heri, Malmö FF, är de som berättar om denna framgångsrika aktivitet. Tag chansen att bli inspirerade!

Anmälan görs senast den 22 oktober på denna länk:
https://simplesignup.se/private_event/171693/59f9e4626f

 Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 22/10 kl. 16.00 – 17.00

Malmötimmen är en samverkan inom ramen för Malmöandan mellan KC KOmpetenscenter och Malmö stad.

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller digitalt via Zoom. De aktuella samhällsförhållandena avgör på vilket sätt seminarierna genomförs.