Lokalt arbete med Agenda 2030 i Sofielund – Digitalt

Hur arbetar Malmö stad med lokal implementering av Agenda 2030?

Case Sofielund 2030 är ett EU-finansierat projekt där Malmö stad vill testa innovativa arbetssätt för att stärka lokalt hållbarhetsarbete i Sofielund.

Elin Hasselberg, projektledare på miljöförvaltningen och Amir Ghotaslou, utvecklingssekreterare på områdesbiblioteket Garaget berättar om olika insatser som just nu testas inom projektet, som involverar föreningar, verksamheter, fastighetsägare och boende i Sofielund.

Anmälan skickas via följande länk – https://simplesignup.se/private_event/170368/23988007c1.

Seminariet är digitalt och arrangeras via Zoom.