Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande – ny workshop

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Som ordförande har man kanske inte alltid något bollplank i sin närhet. Därför vill vi skapa en plattform som kan ge utrymme för ordföringar från olika (och samma) typer av föreningar att mötas och delas med sig av varandras erfarenheter. Och bli inspirerad!

Vi vill med utbildningen/workshopen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Läs mer här.