Samhällsengagemang i skuggan av Champions League

Vid denna Malmötimme träffar ni Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet. Karin kommer att prata med oss om hur Malmö FF:s sociala engagemang och drivkraft kan utvecklas i skuggan av de sportsliga ambitionerna som tagit föreningen till Champions League. Några av de frågor Karin kommer beröra är:

  • Resan som lett fram till vinsten av Social Impact Award, en europeisk utmärkelse inom fotbollen
  • Vilka interna och externa utmaningar och förväntningar finns i det sociala engagemanget?
  • Hur ser framtiden ut?

Under Malmötimmen finns det också utrymme att ställa era egna frågor Karin.

Anmälan görs senast den 10 november på denna länk:
https://forms.monday.com/forms/d23f93cba2f18d7d9e3e597cd9b1312b?r=use1

Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 10 november.

För frågor kontakta
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se alt 0708–995537

 

Projektstöd från Delmos

Delegationen mot segregation (Delmos)  har den 12 juni 2020 beslutat att bifalla KC Kompetenscenters  ansökan enligt förordning (2018: 119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att motverka och minska segregation.

Medsökande organisationer är Malmö FF, FC Boost by Rosengård, Skånes Stadsmission och Hela Människan i Malmö. Malmö stad, genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen står bakom ansökan.

Syftet med insatsen är

  • att bygga kapacitet, kompetens hos och öka samverkan mellan aktörer inom idéburen sektor som verkar inom arbetsmarknadsområdet samt
  • att skapa en stark plattform som stimulerar strategisk samverkan på lokal nivå mellan idéburen och offentlig sektor inom arbetsmarknadsområdet.

Delegationen mot har i utlysningen av statsbidrag 2020 fått in många bra ansökningar från ideella föreningar och stiftelser. Det var 267 ansökningar som kom in totalt, varav 203 kom från ideella föreningar och stiftelser.

Av de 203 ansökningarna från idéburen sektor beviljades 19 st. ansökningar.