Malmötimmen – 120 000 hushåll och dess möjligheter

Malmö mediakanal är rörlig media, social media och traditionell TV med lokalt fokus.

På kanalen kan föreningar, företag, myndigheter och privat personer synas. Det kan vara i underhållningssyfte eller informationssyfte, så länge det handlar om Malmö.

Kanalen kan vara ett komplement till de vanliga kommunikationsvägarna när man vill nå en bredare målgrupp i Malmö.

Anders Persson, ordförande – Malmö mediakanal, (Malmö Allemans TV) berätta om om kanalens/föreningens arbete att ge möjligheter för föreningar, medmorgare och staden att synas.

Anmälan sker via denna länk -> Anmälan – senast den 5/10 kl 16.00.

Seminariet äger rum via Zoom kl. 08.30 – 09.30 den 6 oktober.