Kurs i Konflikthantering del 2 (av 2)

Hur uppstår konflikter och varför kan de bli så laddade? Hur kan jag kommunicera mina behov och perspektiv – och lyssna in den andres? Hur kan jag förbereda mig inför ett svårt samtal – och genomföra det?

Den här kursen ger dig verktyg för att förstå och reda ut konflikters dynamik, vad de handlar om och tips på hur du kan agera. Kursen fokuserar både på konflikter som relationella och känslomässiga processer, såväl som på sakfrågor och behov. Kursen visar också på vad som händer i hjärnan vid konflikt. Kursens uppföljande del blir mer av en workshop, där deltagarna testar på aktivt lyssnande som metod.

Innehåll

 • Hur kan vi definiera och förstå en konflikt?
 • Hur reder vi ut konflikters olika element: känslor, sakfrågor, beteenden?
 • Vilka underliggande behov kan finnas?
 • Vad händer i hjärnan vid konflikter?
 • Konflikters dynamik: från dialog till “krig”
 • Hur förbereda och genomföra svåra samtal?
 • Testa metoden “aktivt lyssnande”

Första delen av kursen äger rum den 13 november  09.30 – 12.00.

Kursledare: Jerk Elmén, Processledare, Malmö mot Diskriminering

Kursplats: Nobelvägen 21, Malmö

Målgrupp: Verksamma i idéburen sektor

Antal deltagare: 20

Kurskostnad: 250;-/person, vilken faktureras föreningen.

Anmälan: via denna länk (obs anmälan gäller till båda tillfällena)

Kursen arrangeras i samverkan med Malmö mot Diskriminering

Kurs i konflikthantering, del 1 (av 2) – Fulltecknad!

Anmälan till väntlista möjlig! Se nedan.

Hur uppstår konflikter och varför kan de bli så laddade? Hur kan jag kommunicera mina behov och perspektiv – och lyssna in den andres? Hur kan jag förbereda mig inför ett svårt samtal – och genomföra det?

Den här kursen ger dig verktyg för att förstå och reda ut konflikters dynamik, vad de handlar om och tips på hur du kan agera. Kursen fokuserar både på konflikter som relationella och känslomässiga processer, såväl som på sakfrågor och behov. Kursen visar också på vad som händer i hjärnan vid konflikt. Kursens uppföljande del blir mer av en workshop, där deltagarna testar på aktivt lyssnande som metod.

Innehåll

 • Hur kan vi definiera och förstå en konflikt?
 • Hur reder vi ut konflikters olika element: känslor, sakfrågor, beteenden?
 • Vilka underliggande behov kan finnas?
 • Vad händer i hjärnan vid konflikter?
 • Konflikters dynamik: från dialog till “krig”
 • Hur förbereda och genomföra svåra samtal?
 • Testa metoden “aktivt lyssnande”

Andra delen av kursen äger rum den 6 november 09.30 – 12.00.

Kursledare: Jerk Elmén, Processledare, Malmö mot Diskriminering

Antal platser: 20

Kursen är kostnadsfri.

Anmälan: https://simplesignup.se/private_event/139262/50337dcbeb (obs anmälan gäller till båda tillfällenaAnmälan till väntlista möjlig via samma länk.

I samarbete med Malmö Mot Diskriminering.

Kurs i konflikthantering del 2 (av 2) Fulltecknad

Hur uppstår konflikter och varför kan de bli så laddade? Hur kan jag kommunicera mina behov och perspektiv – och lyssna in den andres? Hur kan jag förbereda mig inför ett svårt samtal – och genomföra det?

Den här kursen ger dig verktyg för att förstå och reda ut konflikters dynamik, vad de handlar om och tips på hur du kan agera. Kursen fokuserar både på konflikter som relationella och känslomässiga processer, såväl som på sakfrågor och behov. Kursen visar också på vad som händer i hjärnan vid konflikt. Kursens uppföljande del blir mer av en workshop, där deltagarna testar på aktivt lyssnande som metod.

Innehåll

 • Hur kan vi definiera och förstå en konflikt?
 • Hur reder vi ut konflikters olika element: känslor, sakfrågor, beteenden?
 • Vilka underliggande behov kan finnas?
 • Vad händer i hjärnan vid konflikter?
 • Konflikters dynamik: från dialog till “krig”
 • Hur förbereda och genomföra svåra samtal?
 • Testa metoden “aktivt lyssnande”

Första delen av kursen ägde rum den 16 oktober 09.30 – 12.00.

Kursledare: Jerk Elmén, Processledare, Malmö mot Diskriminering

Antal platser: 20

Kursen är kostnadsfri.

 

ANMÄLAN ÄR STÄNGD!