Malmötimmen – Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Malmö Tillsammans.

  • Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
  • Hur kan vi gemensamt ta tillvara på och stödja innovation och utveckling i Malmö utifrån medborgarnas behov och engagemang?
  • Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun?

Genom samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och kommun söker Malmö Tillsammans utveckla metoder, kunskap och platser för att stödja hållbara lokala initiativ, på olika platser i Malmö. Nils Phillips, projektledare, berättar om projektet och hur man kan bli en del av processen.

Anmälan görs senast den 6 april kl 116.00. Webbinariet hålls via Zoom.  Till anmälan.
Länk till mötet översändes senast den 6/4 kl. 17.00