Malmötimmen – Möte med stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning, Malmö stad

Vid denna Malmötimme träffar ni Marcus Horning, som är stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad. Marcus kommer att prata med oss om hur han ser på stadsbyggnadens roll i det framtida Malmö. Några av de frågor Marcus kommer beröra är bland annat:

 • Vad behövs av oss i staden för att möta framtida utmaningar?
 • Hur kan stadsplanering bidra till en mer involverande och integrerad stad?
 • Varför är det viktigt att en kommun samarbetar över sektorsgränser?

Under Malmötimmen finns det också utrymme att ställa era egna frågor om stadsbyggnad till Marcus.

För mer information om vad som är på gång inom stadsutveckling se Stadsutveckling – Malmö stad (malmo.se)

Anmälan görs senast den 20 oktober kl 15.00. Webbinariet hålls via Zoom.

Till anmälan
Länk till mötet översändes den 20/10 kl. 16.00 – 17.00

Malmötimmen – Möte med Pernilla Conde Hellman, Kulturförvaltningen

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Kulturförvaltningen

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

 • Kulturhuvudstadsår 2029
 • Öppna Malmö
 • Stadsutveckling och kultur
 • Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Från Kulturförvaltningen deltager kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Anmälan görs senast den 25 maj kl 16.00. Webbinariet håll via Zoom. Till anmälan
Länk till mötet översändes den 26/5 kl. 17.00

Malmötimmen – Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Malmö Tillsammans.

 • Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
 • Hur kan vi gemensamt ta tillvara på och stödja innovation och utveckling i Malmö utifrån medborgarnas behov och engagemang?
 • Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun?

Genom samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och kommun söker Malmö Tillsammans utveckla metoder, kunskap och platser för att stödja hållbara lokala initiativ, på olika platser i Malmö. Nils Phillips, projektledare, berättar om projektet och hur man kan bli en del av processen.

Anmälan görs senast den 6 april kl 116.00. Webbinariet hålls via Zoom.  Till anmälan.
Länk till mötet översändes senast den 6/4 kl. 17.00

Kulturdirektör Pernilla Conde Hellman gästar Malmötimmen

Den 27 maj 2021 gästar kulturdirektör Pernilla Conde Hellman Malmötimmen.

Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket följande punkter på agendan pekar på.

 • Kulturhuvudstadsår 2029
 • Öppna Malmö
 • Stadsutveckling och kultur
 • Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Läs mer här.

Malmötimmen – Grundskolefotboll mot rasism

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 23  oktober kl. 08.30-09.30 med Grundskoleförvaltning och Grundskolefotboll mot rasismer.

I år, 2020, har Grundskolefotboll mot rasismer funnits i tio år. Verksamheten startade när Malmö stads organisation såg annorlunda ut än nu men sedan 2013 finns den inom enheten Pedagogisk Inspiration hos grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning. 2020 samarbetar man med 28 av Malmö stads grundskolor i ett nätverk som även består av Malmö FF, MKB, Hela Malmö, Tillsammans i Förening, DOIT, RF-SISU Skåne, kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningens Biblioteksutveckling och Rädda Barnen. Från i år för man även dialog med svenska Unicef. Grundskolefotboll mot rasismer har Facebook- och Instagram-konto.

Gustavo Nazar, Pedagogisk inspiration, Maya Mbog Rosén, Tillsammas i förening, och Karin Heri, Malmö FF, är de som berättar om denna framgångsrika aktivitet. Tag chansen att bli inspirerade!

Anmälan görs senast den 22 oktober på denna länk:
https://simplesignup.se/private_event/171693/59f9e4626f

 Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 22/10 kl. 16.00 – 17.00

Malmötimmen är en samverkan inom ramen för Malmöandan mellan KC KOmpetenscenter och Malmö stad.

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller digitalt via Zoom. De aktuella samhällsförhållandena avgör på vilket sätt seminarierna genomförs.

Malmötimmen – 120 000 hushåll och dess möjligheter

Malmö mediakanal är rörlig media, social media och traditionell TV med lokalt fokus.

På kanalen kan föreningar, företag, myndigheter och privat personer synas. Det kan vara i underhållningssyfte eller informationssyfte, så länge det handlar om Malmö.

Kanalen kan vara ett komplement till de vanliga kommunikationsvägarna när man vill nå en bredare målgrupp i Malmö.

Anders Persson, ordförande – Malmö mediakanal, (Malmö Allemans TV) berätta om om kanalens/föreningens arbete att ge möjligheter för föreningar, medmorgare och staden att synas.

Anmälan sker via denna länk -> Anmälan – senast den 5/10 kl 16.00.

Seminariet äger rum via Zoom kl. 08.30 – 09.30 den 6 oktober.

Fryshuset till Malmötimmen

Fryshuset lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem insatser/mötesplatser där unga syns, hörs och räknas.

På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ugndomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbetsförberedande insatser.

Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar.

Under Malmötimmen kommer Sigrun och Sebastian verksamhetschefer på Fryshuset Syd presentera Fryshusets fyra verksamhetsområden, Arbete och entreprenörskap – Skola – Ungdomskultur – Föredöme och Framtidstro, vilka är verksamheterna som finns inom dessa, vilka målgrupper de är riktade till och vilka metoder fryshuset jobbar med.

Med oss på presentationen har vi med oss en av våra ungdomar som kommer berätta om sin erfarenhet som Fryshusets Ungdoms ambassadör under Almedalen 2019.

Efter presentationen så kommer det vara öppet för frågor.

Mötet är digitalt via Zoom.

Anmälan sker till http://simplesignup.se/private_event/167084/6476a37617 senast den 8 juni kl. 12.00. Inloggningsuppgifter skickas ut därefter.

World Pride och EuroGames 2021 i Köpenhamn och Malmö

12-22 augusti 2021 går två internationella HBTQ-event av stapeln i Köpenhamn och Malmö.
Vi har högt ställda ambitioner på att göra dessa dagar till både folkbildning och fest. Sport, dans, musik, teater, filmfestival, workshops, ett Pride House och en Pride Park är något av det som går att uppleva i Malmö.

Therese Herrman, projektkoordinator, kommer till Malmötimmen för att berätta om förberedelserna och samtala om hur näringsliv och föreningar kan engagera sig.

Mötet är digitalt via Zoom.

Anmälan sker till https://simplesignup.se/private_event/167083/c50f161823 senast den 11 maj kl. 12.00. Inloggningsuppgifter skickas ut därefter.

Mobilisera de goda krafterna – Malmötimmen

Birgitta Månsson, stadskontoret,  berättar om hur staden tillsammans med andra aktörer arbetar för att skapa goda och trygga uppväxtvillkor genom Communities That Care (CTC) arbetet.  Det blir kort information om vad CTC är med lägesbild av det pågående arbetet. Därefter fördjupning, om hur vi alla kan förstärka arbetet med att stärka skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer.

CTC – Communities That Care är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt preventionsarbete. Malmö stad införde 2018 ett vetenskapligt grundat system för det förebyggande arbetet med start i fem lokala områden.

Läsa mer om CTC här.

Plats: Mötet sker digitalt via Zoom. Även Skype kan använda.

Anmälan: Du kan anmäla dig till mötet via denna länk – klicka här. Anmälan ska ske senast den 14 april kl. 14.00.
Inför mötet kommer du sedan att få ett meddelande hur/var du ska ansluta till mötet.