Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke (del 2:2)

Föreningen är uppbyggd av människor och dess samspel! Vi sätter fokus på föreningens varumärke och vilka värden detta skapar. Våga sälja och marknadsföra Er förening för att hitta en positiv spiral som leder till utveckling. Vi ger er verktyg att jobba vidare med Er strategi och knyta den till praktiska handlingsplaner för att uppnå Ert ändamål som förening.

Vi vill med utbildningen öka förståelsen för marknadsföring och försäljning. Du kommer få arbeta igenom Er egen medlemsresa och få en del inspel och verktyg att jobba vidare med. I en föränderlig värld med mycket information har vi fantastiska möjligheter att hitta det unika för Er förening. Detta tar vi fasta på i utbildningen.

Ur innehållet:

●        Varumärke, klubbmärke och identitet. Vilka värden förmedlar Er förening?
●        När, var och hur kan vi sälja in föreningen?
●        Skapa en kommunikativ medlemsresa för föreningen.
●        Marknadsföring. Hur kan vi mäta nyckeltal i en digital värld?
●        Det unika! Hur sätter vi mål och får engagerade medlemmar.

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case
 • Workshops

Primär målgrupp

 • Styrelse
 • Ledamot med fokus på PR, Kommunikation och Marknadsföring
 • Kommitté, arbetsutskott

Datum och tid
18 november 2021 kl. 18.00 – 20.00
Seminariet är uppdelat i 2 tillfällen där del 1 äger rum den 11 november.

Plats
Digitalt via zoom

Kostnad
895;-/deltagare. Kostnaden faktureras.

Anmälan
Anmälan här senast den 4 november

Frågor
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.

Välkommen till en utvecklande och spännande aktivitet.

I samverkan med

Sätt marknadsföring och försäljning i fokus och bygg föreningens varumärke (del 1:2)

Föreningen är uppbyggd av människor och dess samspel! Vi sätter fokus på föreningens varumärke och vilka värden detta skapar. Våga sälja och marknadsföra Er förening för att hitta en positiv spiral som leder till utveckling. Vi ger er verktyg att jobba vidare med Er strategi och knyta den till praktiska handlingsplaner för att uppnå Ert ändamål som förening.

Vi vill med utbildningen öka förståelsen för marknadsföring och försäljning. Du kommer få arbeta igenom Er egen medlemsresa och få en del inspel och verktyg att jobba vidare med. I en föränderlig värld med mycket information har vi fantastiska möjligheter att hitta det unika för Er förening. Detta tar vi fasta på i utbildningen.

Ur innehållet:

●        Varumärke, klubbmärke och identitet. Vilka värden förmedlar Er förening?
●        När, var och hur kan vi sälja in föreningen?
●        Skapa en kommunikativ medlemsresa för föreningen.
●        Marknadsföring. Hur kan vi mäta nyckeltal i en digital värld?
●        Det unika! Hur sätter vi mål och får engagerade medlemmar.

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case
 • Workshops

Primär målgrupp

 • Styrelse
 • Ledamot med fokus på PR, Kommunikation och Marknadsföring
 • Kommitté, arbetsutskott

Datum och tid
11 november 2021 kl. 18.00 – 20.00
Seminariet är uppdelat i 2 tillfällen där del 2 äger rum den 18 november.

Plats
Digitalt via zoom

Kostnad
895;-/deltagare. Kostnaden faktureras.

Anmälan
Anmälan här senast den 4 november

Frågor
Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.

Välkommen till en utvecklande och spännande aktivitet.

I samverkan med