Vi samlar metoder och verktyg

Många föreningar/organisationer har tagit fram och/eller använder fantastiska metoder/verktyg i sitt arbete.
KC vill använda, sprida och lyfta fram dessa.
Vi söker därför tips/erfarenheter om metoder/verktyg som kan användas för att stärka organisationer (ideella/offentliga/privata) och individer. Metoderna/verktygen ska ha en grund och relevans i den idéburna världen och kan både utmana och förstärka gällande normer.
Via denna länk kan du fylla i dina egna uppgifter eller tipsa om någon du vill rekommendera – http://bit.ly/2TcxAVhmetoder