MOD – Mångfald och dialog

MOD är en utbildning om mångfald och diskriminering. Denna utbildning fokuserar på hur föreningar med hjälp av ett bra arbete med inkludering kan få fler unga medlemmar.

Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Hela Malmö, kommer och berättar om vikten av att granska sin egen verksamhets normer och strukturer för att skapa en inkluderande verksamhet som lockar nya aktiva.

Ledare, förtroendevalda, anställda, aktiva mfl inom föreningslivet är välkomna. Hör av dig om du har speciella behov för att kunna delta.

Kursen är kostnadsfri och äger rum hos KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Anmälan gör du här -> https://bilda.nu/studiecirkel/fa-fler-unga-till-din-forening-132126

Mer information om kursen -> Inbjudan Fler unga till föreningslivet 20 nov

Seminarium i samarbete med Studieförbundet Bilda sydväst.

MOD – Mångfald och dialog

MOD är en utbildning om mångfald och diskriminering. Denna föreläsning fokuserar på hur föreningar kan välkomna fler in i föreningslivet.

Ledare, förtroendevalda, anställda, aktiva mfl inom föreningslivet är välkomna. Hör av dig om du har speciella behov för att kunna delta.

Kursen är kostnadsfri och äger rum i Röda Korsets lokaler, Örnsköldsviksgatan 15, Helsingborg.

Anmälan gör du här -> https://bilda.nu/studiecirkel/inkludering-i-foreningslivet-helsingborg-416113

Mer information om kursen -> 181212MOD_Inbjudan_Helsingborg

I samarbete med studieförbundet Bilda Sydväst.

 

MOD – Mångfald och dialog – är en välbeprövad och uppskattad utbildning. Grunden i MOD-utbildningen är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. 

Mångfald och dialog

MOD – Mångfald och dialog – är en välbeprövad och uppskattad utbildning. Grunden i MOD-utbildningen är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Under utbildningen blandas teoretiska pass om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen med övningar som skapar ett bra samtalsklimat och som utmanar individens egna fördomar.

I samarbete med studieförbundet Bilda Sydväst.

MOD – Mångfald och dialog

MOD – Mångfald och dialog – är en välbeprövad och uppskattad utbildning. Grunden i MOD-utbildningen är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Under utbildningen blandas teoretiska pass om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen med övningar som skapar ett bra samtalsklimat och som utmanar individens egna fördomar.

Seminarium

I samarbete med studieförbundet Bilda Syd.

MOD – Mångfald och dialog

MOD är det som behövs

Fler kan få plats i föreningslivet! MOD är en utbildning om mångfald och diskriminering. Denna utbildningsdag kommer fokusera på hur föreningar kan välkomna och lotsa in ovana föreningsaktiva från olika kulturer i verksamheten.

Ledare, förtroendevalda, anställda, aktiva mfl inom föreningslivet är välkomna.

MOD – Mångfald och dialog – är en välbeprövad och uppskattad utbildning. Grunden i MOD-utbildningen är FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Under utbildningen blandas teoretiska pass om mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen med övningar som skapar ett bra samtalsklimat och som utmanar individens egna fördomar.

Antal platser: 20 st

Kursen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

Inbjudan: 180922_Inbjudan_MOD

Anmälan: https://bit.ly/2MD4FJs

I samarbete med studieförbundet Bilda Sydväst.