Träff med akademin: Hur mår migranter i Skåne och hur vet vi det?

Ett samtal kring metod, hälsa, forskningens roll och resultat från MILSA-studier.

MILSA är en kunskapsbaserad stödplattform för migration och hälsa, där akademi, offentlig- och idéburen sektor samverkar inom ramen för Partnerskap Skåne. En rad studier och har genomförts sedan starten 2013 och nu finns nya forskningsresultat att presentera.

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne och KC Kompetenscenter bjuder in till en ny Träff med akademin där vi får ta del av dessa nya rapporter och även föra dialog med forskarna kring utmaningar, metod, och forskningens roll i arbetet med integration generellt. Vilka speciella utmaningar finns med att forska kring just flyktingar? Vad ser forskarna som framtida forskningsfält? Vad för typ av kunskap efterfrågas av idéburna organisationer?

Med på träffen är Slobodan Zdravkovic och Peter Gladoić Håkansson, båda forskare vid Malmö Universitet. Peter presenterar en ny studie som bland annat undersöker socialt kapital, framtidstro och riskbeteende hos nyanlända ungdomar. Slobodan presenterar preliminära resultat från den stora enkätstudie som genomförts för att kartlägga nyanländas hälsa i Skåne de senaste åren.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/157381
Plats: Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö

Vi bjuder på kaffe och macka
Varmt välkomna!