Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (2:2)

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp

Ordförande i idéburen organisation som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare

Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form

Digitalt 2×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum

18.00 – 20.30 den 23 och 30 november 2021.

Kostnad
895;-/deltagare. Kostnaden faktureras.

Anmälan/kallelse

Sker här senast den 20 november 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 22 november.

Frågor

Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se.

Workshopen sker i samverkan med

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (1:2)

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp

Ordförande i idéburen organisation som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare

Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form

Digitalt 2×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum

18.00 – 20.30 den 23 och 30 november 2021.

Kostnad
895;-/deltagare. Kostnaden faktureras.

Anmälan/kallelse

Sker här senast den 20 november 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 22 november.

Frågor

Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se.

Workshopen sker i samverkan med

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande – ny workshop

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Som ordförande har man kanske inte alltid något bollplank i sin närhet. Därför vill vi skapa en plattform som kan ge utrymme för ordföringar från olika (och samma) typer av föreningar att mötas och delas med sig av varandras erfarenheter. Och bli inspirerad!

Vi vill med utbildningen/workshopen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Läs mer här.

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (3:3)

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp

Ordförande i idéburen organisation inom Malmö stad som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare

Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form

Digitalt 3×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum

18.00 – 20.00 den 14, 21 och 28 september 2021.

Kostnad

Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse

Sker via följande länk http://bit.ly/3vFsK4Fordforande senast den 6 september 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 10 september.

Frågor

Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se.

Workshopen sker i samverkan med

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (2:3)

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp

Ordförande i idéburen organisation inom Malmö stad som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare

Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form

Digitalt 3×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum

18.00 – 20.00 den 14, 21 och 28 september 2021.

Kostnad

Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse

Sker via följande länk http://bit.ly/3vFsK4Fordforande senast den 6 september 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 10 september.

Frågor

Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se.

Workshopen sker i samverkan med

Utveckla ditt idéburna ledarskap – workshop för dig som ordförande (1:3)

Du som ordförande har ett viktigt ledaruppdrag i din förening. Du är och kommer att vara en förebild för andra ledare i föreningen. Att hitta ditt sätt att leda och att leda utifrån föreningens idé ger trovärdighet och framgång i ditt ledarskap.

Beskrivning av utbildning:

Vi vill med utbildningen öka din trygghet som ledare. Du kommer att få arbeta igenom ditt eget ledarskap och hur det är kopplat till föreningens idé. Genom att grunda det såväl i dig själv som i föreningen ökar din trygghet och trovärdighet. Du kommer även att knyta viktiga kontakter med andra ledare i andra föreningar vilket du kommer att ha stor nytta av även efter utbildningen.

Ur innehållet:

 • Att leda utifrån en idé – hur översätter jag föreningens uppdrag i mitt ledarskap?
 • Fånga och omsätta engagemang (ditt och andras) till styrning och ledning av organisationen.
 • Skapa meningsfullhet och engagemang bland ledare och medlemmar. Att rikta engagemanget.
 • Mitt eget kontrakt till mig själv – mitt idéburna ledarskap
 • Engagerande mål och verksamhetsplan utifrån idén

Arbetsformer:

 • Teori
 • Diskussion och grupparbete
 • Erfarenhetsutbyte
 • Arbete med deltagarnas egna case

Primär målgrupp

Ordförande i idéburen organisation inom Malmö stad som vill utveckla sitt idéburna ledarskap tillsammans med andra.

Workshopsledare

Fredrik Nilsson, Stockholm. Fredrik har lång erfarenhet av föreningslivet och ideell sektor. Det ideella föreningsengagemanget föddes i Scouterna där han under flera år var aktiv som ledare. Förutom i en rad andra föreningar har han arbetat 20 år på fackförbundet Unionen. Bland annat med att värva medlemmar och att utbilda medlemmar och förtroendevalda.

Form

Digitalt 3×2 timmar, via Zoom.

Tid/datum

18.00 – 20.00 den 14, 21 och 28 september 2021.

Kostnad

Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse

Sker via följande länk http://bit.ly/3vFsK4Fordforande senast den 6 september 2021. Länk till deltagare skickas ut senast den 10 september.

Frågor

Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se.

Workshopen sker i samverkan med