Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

En ny och spännande work shop – Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde.

Läs mer och anmälan.

Hjälteskolan – “Bli hjälten i ditt eget epos”

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde.

Program 

Föreställning och workshop

kl 9.00 – kl 10.00 “Ge mig en ledtråd” föreställning i kabaret-stil, där det lättsamma och komiska varvas med det tyngre och tragiska, det eftertänksamma och tankeväckande. 
Vad är en hjälte och vem bestämmer vem som är en hjälte? Hur gör vi för att lyfta fram vardagshjältarna i oss?

Musik och sånger, djuplodande resonemang och scener, humor och fräckhet utmärker denna produktion.

kl 10.15 – kl 12.00 Workshop

Med scenkonsten som utgångspunkt, skapas mötesplatser där vi diskuterar frågor kring hjältemyter och hjältemod och dess betydelse, att helt enkelt undersöka hjältens funktion i dagens samhälle.

Genom berättande, gestaltning, måleri, musik, Virtual Reality, film mm. vill vi inspirera deltagarna till att kliva in i sina egna liv och på så sätt få ökat självförtroende, mod och empati.

Vi workshopar med er för att hitta ytterligare material för det som kommer att bli Hjälteskolans metod.

Plats: MAF, scen 2, Norra Skolgatan 12, Malmö

Målgrupp: Anställda eller förtroendevalda i föreningslivet
Kursen är kostnadsfri.