Hur mycket mångfald ryms i välfärdsstatens valfrihetssystem?

Träff med akademin:
Hur mycket mångfald ryms i välfärdsstatens valfrihetssystem?
Om idéburen särart och idéburna mervärden i välfärden

När politiken för ökad valfrihet i välfärden infördes trodde många att marknaden skulle fyllas med idéburna aktörer. I den politiska debatten hade möjligheten för individen att välja omsorg utifrån sina egna värderingar lyfts fram som central, och systemet borde passa för idéburna aktörer som ofta drivs utifrån värdegrund, ideologi eller tro. Ändå blev det inte någon stor ökning av idéburna aktörer i välfärden. Varför uteblev ökningen av idéburna aktörer som förutspåddes? Vilka möjligheter och hinder finns det för idéburna aktörer att bedriva kulturellt, etniskt eller religiöst profilerad omsorg?

NÄTVERKET och KC Kompentenscenter bjuder återigen in till en ”Träff med akademin”. Den här gången får vi besök av Stig Linde och Roberto Scaramuzzino från Socialhögskolan i Lund och Martha Middlemiss Lé Mon från Uppsala universitet. De kommer att diskutera begreppet särart och mervärde utifrån ett nytt forskningsprojekt där de ska undersöka idéburen äldreomsorg.

 

Tid: 6 februari kl 08.30-10.00

Plats: Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö

Anmälan: https://simplesignup.se/event/162555 , antalet platser är begränsat.

Vi bjuder på kaffe och macka