Motivera och behålla frivilliga

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang.
Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation.

Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation.

Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Anmälan och läs mer.