Nytt från WESTEM – fler kvinnor in i natur och teknik-området.

Vårt EU-projekt WESTEM rullar på! 
Vi arbetar för att skapa en plattform för att stärka kvinnors möjligheter inom natur och teknik-området. KC Kompetenscenter är därför med i Erasmus projektet WESTEM.  Vi har precis arbetat färdigt med analys, ett självvärderingsverktyg och med den nya digitala plattformen.
Nu inför våren förbereder vi arbetet med att skapa en mentor-modell.  Vill du vara med!  Kontakta vår koordinator:  Soley Moreno  Läs nyhetsbrevet!

WESTEM Newsletter 2 – EN