Mikrokontor

Ett mikrokontor innebär att organisationen får hyra ett eget skåp med lås. Man får dessutom tillgång till arbetsplatser som delas av samtliga, möjlighet att använda sammanträdesrum fritt eller till reducerade priser beroende på vilken modell man väljer att hyra in sig med.

En bärande tanke med mikrokontoret är att organisationen måste omfamnas av tanken att umgås med andra organisationer som vill nätverka. Mångfald är en tillgång och skapar mervärden som kanske inte uppnås lika ”enkelt” i den egna sfären.
Därför kommer det att ingå en introduktionssammankomst för alla hyresgäster, gemensamma husmöten 6 gånger/år där det dels tas upp gemensamma frågor/önskemål, dels presentation av hyresgästernas verksamheter.

Är ni intresserade av att hyra eller veta mer? Kontakta Jeanette Berga, jeanette[a]malmoideella.se