Om TIA-medel

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län. Syftet med insatserna är att skapa en meningsfull vardag under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Totalt fördelade Länsstyrelsen ca 14 miljoner 2018 till ideella föreningar, kommuner eller kommunalförbund. En viktig prioritering i utlysningen är samverkan mellan idéburet och offentligt och inom idéburen sektor.

I filmen, från en TIA Nätverksträff i Malmö den 26 februari 2018, berättar Mats Brandström från Länsstyrelsen i Skåne om bidraget och villkoren för att söka.

Under 2019 kommer det två utlysningar. Den första utlysningen öppnar 15:e februari och stänger 20:e mars, den andra utlysningen öppnar 20:e augusti och stänger 20:e september.

Infoblad om TIA
Vägledning till sökande

All information om utlysning, villkor, redovisning samt länkar till beviljade projekt hittar ni på Länsstyrelsens hemsida