Om TIA-medel

Det finns möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Skåne län. Syftet med insatserna är att skapa en meningsfull vardag under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med svenskt samhälle och arbetsmarknad och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

All information om utlysning, villkor, redovisning samt länkar till beviljade projekt hittar ni på Länsstyrelsens hemsida